Forskning

Vision for forskning

AAU er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til enestående resultater.

Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrkepositioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores forskningspotentialer.