Forskning

Vision for forskning

AAU er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til enestående resultater.

Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrkepositioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores forskningspotentialer.

Fem tværvidenskabelige forskningsprojekter skal frem til 2021 give bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer kan tackles. Projekterne er udvalgt af Direktionen tirsdag 31. oktober 2017.

Læs mere om AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter