Handleplaner for strategiens indsatsområder

Visionen i AAU's strategi "Viden for verden" realiseres ved hjælp af 25 overordnede indsatser indenfor otte indsatsområder.

Direktionen har i januar 2016 godkendt seks handleplaner, som udmønter de 22 af indsatserne i en række hovedaktiviteter. I forbindelse med arbejdet med strategipulje 2 er Internationalisering i 2017 tilføjet med egen handleplan. Den sidste indsats omhandler indsatsområdet strategi for de administrative områder. I alt bliver det til de 25 overordnede indsatser indenfor otte indsatsområder.

Læs mere om handleplaner og den administrative strategi via links nedenfor.


handleplan for
vidensamarbejde


strategi for de
administrative områder


handleplan for identitet, kultur og kommunikation

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk