Handleplaner for strategiens indsatsområder

Visionen i AAU's strategi "Viden for verden" realiseres ved hjælp af 25 overordnede indsatser indenfor otte indsatsområder.

Direktionen har i januar 2016 godkendt seks handleplaner, som udmønter de 22 af indsatserne i en række hovedaktiviteter. I forbindelse med arbejdet med strategipulje 2 er Internationalisering i 2017 tilføjet med egen handleplan. Den sidste indsats omhandler indsatsområdet strategi for de administrative områder. I alt bliver det til de 25 overordnede indsatser indenfor otte indsatsområder.

Læs mere om handleplaner og den administrative strategi via links nedenfor.

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk