Identitet, kultur og kommunikation

Vision for identitet, kultur og kommunikation

Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter. Alle medarbejdere er dedikeret til at skabe viden til gavn for vores studerende og det omgivende samfund.

Vores samspil og relationer er baseret på åbenhed, inddragelse, gensidig respekt, professionalisme og kvalitet på tværs af fagligheder, videnskabelige og administrative funktioner, campusser og ledelsesmæssige niveauer.

Vi vil styrke AAU’s kultur og identitet som et universitet, der er engageret i samarbejdet med det omgivende samfund.

Ambitionen er, at AAU’s kommunikationsaktiviteter fremmer den kulturelle samhørighed på tværs af universitetets organisatoriske og geografiske enheder og tydeliggør AAU’s kvaliteter overfor os selv og omverdenen.

Kommunikationen skal bygge videre på og understøtte universitetets fire særkender: Problemorientering, samarbejde,  engagement og forandring.

Aktuelt: Kommunikationsstrategi for AAU 2017-2019

Som et led i strategiarbejdet for indsatsområdet Identitet, kultur og kommunikation er der udarbejdet en kommunikationsstrategi for AAU.

Kommunikationsstrategien søger at bakke visionen fra Viden for verden op ved at identificere nogle få fokusområder og principper, som skal udgøre rygraden i organisationens tilgang til kommunikation.

Kommunikationsstrategien er godkendt af direktionen i juni 2017 og formidles i efteråret 2017 ud i organisationen. Læs den her:

Kommunikationsstrategi for AAU 2017-2019

 

English version: AAU Communication Strategy 2017-2019

Direktionsansvarlig Identitet, kultur og kommunikation

Direktionsansvarlig er Thorkild Ærø, direktør, SBi.

Sekrektær på indsatsen og projektleder: Mette Madsen Dam, specialkonsulent, AAU Kommunikation.

Indsatsens styregruppe kan ses her.