Identitet, kultur og kommunikation

Indsats og handleplan

Indsats og handleplan

10.1

Der opstilles rammer for et projekt, som skal styrke AAU’s identitet og sammenhængskraft og danne grundlag for universitetets kommunikationsaktiviteter. Det skal stå tydeligt for alle, hvad vi tror på, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde. Centralt i projektet er, at det tager udgangspunkt i AAU’s fire særkender.

Se handleplan for 10.1 (pdf)
 

Se resumé af handleplan for identitet, kultur og kommunikation (pdf)

Styregruppe Identitet, kultur og kommunikation

  • Thorkild Ærø, direktør, SBI (formand)
  • Søren Kristiansen, prodekan for forskning, SAMF
  • Hans Jørgen Andersen, institutleder, Institut for Arkitektur og Medieteknologi
  • Ulla Steen, studieleder, Juridisk Institut
  • Henrik Brohus, studieleder, skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab
  • Anette Therkelsen, prodekan for forskning, HUM
  • Christina Breddam, fakultetsdirektør, TEKNAT/SUND
  • Tina Vangsgaard, fakultetsdirektør, HUM/SAMF
  • Bo Jeppesen, rådgiver, Rektorsekretariatet 
  • Bo Thygesen Andersen, kommunikationschef, AAU Kommunikation.

Sekrektær for styregruppen og projektsekretær: Mette Madsen Dam, specialkonsulent, AAU Kommunikation.