Kompetence, organisation og ledelse

Vision for kompetence, organisation og ledelse

AAU er en lærende, kompetent og effektiv organisation, som på tværs af videnskabelige og administrative funktioner er i stand til at skabe de bedste resultater i et positivt samspil.

Vi ønsker at være anerkendt som et attraktivt universitet, der fremmer udvikling og læring. Vi vil skabe de bedste vilkår for talentudvikling, karriereudvikling og kompetenceudvikling for alle medarbejdere - understøttet af motivation og med øje for potentialer.

Vores ambition er fortsat at tiltrække medarbejdere, der bidrager til og motiveres af AAU’s særkender. Vores organisation skal derfor sikre forankrede og effektive arbejdsprocesser, der er præget af tydelige og respekterede roller og ansvar. Alle ved, hvad succes i egen rolle er.

Disse målsætninger stiller krav om en ledelse, der er kompetent, synlig og inddragende. Vores strategi kræver, at der er klarhed omkring ledelsesmæssige roller og ansvar, og at ledelsen kan prioritere og gennemføre beslutninger effektivt i samarbejde med engagerede medarbejdere.

VIDEO: KOMPETENCESTRATEGI PÅ AAU

Aalborg Universitet har fået en samlet kompetencestrategi, der sætter retningen for tre overordnede kompetenceudviklingsområder i de kommende år.

Kompetencestrategien præsenteres i nedenstående video af dekan Henrik Halkier, som har stået i spidsen for arbejdet omkring udarbejdelsen.

 

Kompetencestrategien er også udkommet i en trykt version, som er uddelt på hele universitet. 

Du kan læse mere om kompetenceudvikling på AAU Kompetenceudviklings hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om kompetenceudvikling, kan du også kontakte projektlederne Kaveh Shamshiri-Petersen, Områdeleder, HR-afdelingen, eller Tine Corfitsen, Specialkonsulent, HR Specialistcenter.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet Kompetence, organisation og ledelse

Direktionssvarlig: Henrik Halkier, Dekan, HUM (formand)

Projektledere: Kaveh Shamshiri-Petersen, Områdeleder, samt Tine Corfitsen, Specialkonsulent, AAU kompetenceudvikling.

Organisering af arbejdet

Det daglige arbejde med at omsætte indsatsområdet til aktiviteter sker ved projektlederne Kaveh Shamshiri-Petersen samt Tine Corfitsen, begge AAU Kompetenceudvikling.

De er projektledere for indsatsen og står for forberedelse og gennemførelse af alle aktiviteter forbundet med strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af udkast til arbejdsdokumenter, AAU kompetencestrategi og lederudviklingsforløb.