Kompetence, organisation og ledelse

Indsatser og handleplan

Indsatser og handleplan

Formålet med styregruppen kompetence, organisation og ledelse er at lede og styre arbejdet med udvikling og implementering af pkt. 11. i "Viden for verden".

11.1

Der udvikles en kompetencestrategi indenfor forskning, undervisning, vidensamarbejde og administration, der har fokus på både talentudvikling, kompetenceudvikling og karriereudvikling. Formålet er at sikre den fornødne kompetenceopbygning.

Se AAU's kompetencestrategi (pdf)
 

11.2

AAU’s ledere skal gennem aktivt lederskab og involvering af medarbejderne skabe rammerne for en balanceret tilrettelæggelse af arbejdet indenfor både forskning, undervisning, uddannelsesudvikling, vidensamarbejde og administration.
 

11.3

Der udarbejdes en plan for ledelsesudvikling på AAU. Formålet er at sikre en kompetent ledelse af universitetet.
 

Se resumé af handleplan for kompetence, organisation og ledelse (PDF)

Organisering af arbejdet

Styregruppen ledes af HUM Dekan Henrik Halkier.

Arbejdet med at omsætte indsatsområdet til aktiviteter sker ved kompetenceudviklingskonsulent Flemming René Pedersen og Bente Wissing Brøndum, HR afdelingen. De fungerer som projektledere for indsatsen og står for forberedelse og gennemførelse af alle aktiviteter forbundet med strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af udkast til arbejdsdokumenter, AAU kompetencestrategi og lederudviklingsforløb. 

Hent strategi som pdf

Styregruppe Kompetence, organisation og ledelse

  • Henrik Halkier, Dekan, HUM (formand)
  • Flemming Rene Pedersen, kompetenceudviklingskonsulent, HR-afdelingen (projektleder)
  • Bente Wissing Brøndum, kompetenceudviklingskonsulent, HR-afdelingen (projektleder)