PBL

Vision for PBL (Problembaseret læring)

AAU er internationalt anerkendt for problem- og projektbaseret læring og for læringsformens dokumenterede resultater.

Alle studerende og ansatte udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring, som er gennemgående i alle uddannelser ved universitetet. IT er en integreret del af problem- og projektbaseret læring.

Call 2017 PBL-udviklingsprojekter

Der skal i 2017 iværksættes 8-10 nye PBL-udviklingsprojekter - som senest er gennemført ved udgangen af 2018. Det sker, da der i strategien er vægt på, at vi løbende skal udforske og udfordre vores egen PBL-praksis og være med til at skabe dokumentation for viden om og effekten af PBL.

PBL-udviklingsprojekterne skal ligge inden for fastsatte temarammer: 

  • PBL og digitalisering
  • PBL og employability
  • PBL og fastholdelse med fokus på første studieår (bachelor-/kandidatniveau)

Der har været call ude med frist 1. september 2017.
 

Nyt efter medio oktober

Udvælgelsen af PBL-udviklingsprojekterne 2017 finder sted medio oktober 2017. De udvalgte projekter offentliggøres her på siden, på inside.aau.dk samt via orientering til projektdeltagernes ledelse. 

Læs information om Call 2017 PBL-udviklingsprojekter. Bemærk at frist for ansøgning er overskredet.

Hvis du har spørgsmål til call'et, kan du kontakte uddannelsesrådgiver Lisa Krogh Christensen eller specialkonsulent Christina Dellgren Knudsen.

Folder om PBL på Aalborg Universitet

Hvis du vil se udgangspunktet for hvad PBL egentlig er på Aalborg Universitet i 2015, så se folderen ”Principper for problem- og projektbaseret læring - PBL-Aalborgmodellen". Her er ni principper for PBL på Aalborg Universitet listet i kort form.

Hent 2015-folder om PBL på Aalborg Universitet (PDF)
English version (PDF)

Direktionsansvarlig for indsatsområdet PBL

Rasmus Antoft, dekan, SAMF

Projektleder: Carina Budum Ertmann, chefkonsulent, HUM og SAMF

PBL-udviklingsprojekter

AAU har investeret knap 4,2 millioner kroner i at viderudvikle på PBL-modellen. De første 23 PBL-udviklingsprojekter er i fuld gang.

Læs OM dem her