PBL

Vision for PBL (Problembaseret læring)

AAU er internationalt anerkendt for problem- og projektbaseret læring og for læringsformens dokumenterede resultater.

Alle studerende og ansatte udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring, som er gennemgående i alle uddannelser ved universitetet. IT er en integreret del af problem- og projektbaseret læring.

Nye PBL-udviklingsprojekter

PBL på AAU skal udvikles gennem 11 nye projekter. De skal sammen deles om et budget på lidt over 2,2 mio. kr. Projekterne supplerer 23 andre projekter, som blev udvalgt i 2016. De nye projekter skal senest være gennemført ved udgangen af 2018.

Læs nyhed om dem, klik her. 

 

Se 2017 PBL-udviklingsprojekternes fulde projektbeskrivelser

 

I øjeblikket udarbejdes en opdateret folder og der indhentes billeder m.v. til præsentationen. 

Folder om PBL på Aalborg Universitet

Hvis du vil se udgangspunktet for hvad PBL egentlig er på Aalborg Universitet i 2015, så se folderen ”Principper for problem- og projektbaseret læring - PBL-Aalborgmodellen". Her er ni principper for PBL på Aalborg Universitet listet i kort form.

Hent 2015-folder om PBL på Aalborg Universitet (PDF)
English version (PDF)

Direktionsansvarlig for indsatsområdet PBL

Rasmus Antoft, dekan, SAMF

Projektleder: Carina Budum Ertmann, chefkonsulent, HUM og SAMF

PBL-udviklingsprojekter

AAU viderudvikler PBL-modellen. Igennem to omgange i 2016 og 2017 der der udvalgt i alt 34 PBL-udviklingsprojekter. 

Læs OM dem her