PBL

Indsatser og handleplaner

3.1

Vores eksisterende forskningsresultater indenfor PBL afdækkes. Der iværksættes desuden en række forskningsog uddannelsesudviklingsprojekter, der skal udforske og udfordre AAU’s PBL-praksis yderligere og skabe udvikling af denne. Formålet er at dokumentere viden om og effekt af PBL gennem eksisterende og ny viden. Et givent tema bliver anvendelse af IT i PBL samt studerendes motivation og læring.

Se handleplan for 3.1 (pdf)
 

4.1

Som et led i AAU’s kvalitetssikring af uddannelserne revurderes AAU’s PBL-principper løbende. Formålet er at videreudvikle og fortsat dokumentere vores problembaserede læringsmodel, så den til enhver tid imødekommer uddannelsessøgendes og samfundets lærings- og kompetencebehov. Et første skridt bliver at integrere IT direkte i modellen.

Se handleplan for 4.1. (pdf)
 

5.1

Skolerne udvikler deres uddannelser på baggrund af de i 2015 opdaterede PBL-principper.

Se handleplan for 5.1 (pdf)


5.2

Det sikres, at PBL integreres som eksplicit læringsmål i alle studieordninger.

Se handleplan for 5.2 (pdf)


5.3

Det sikres, at studerende ved alle studier systematisk introduceres til PBL.

Se handleplan for 5.3 (pdf)


5.4

Nyansatte introduceres systematisk til PBL, og institutlederne udarbejder en plan for og sikrer løbende opkvalificering af undervisernes PBL-kompetencer og IT-kompetencer.

Se handleplan for 5.4 (pdf)


se resumé af handleplan for PBL (pdf)