Uddannelse

Indsatser og handleplaner

6.1

Der opstilles relevante parametre for robusthedsprincipper til evaluering af uddannelsesporteføljen.

Se handleplan for 6.1 (pdf)


6.2

På baggrund af robusthedsprincipperne sættes et arbejde i gang med det formål at kortlægge fremtidens uddannelser. Det gælder konkret i forhold til AAU’s fremtidige uddannelsesudbud. Men det gælder også på et mere udforskende plan i forhold til at diskutere de karakteristika, som uddannelser, designet til fremtidens samfund, bør indeholde.

Se handleplan for 6.2 (pdf)


6.3

Til robuste uddannelser hører bæredygtige optag af motiverede og velovervejede studerende. Der skal udvikles en AAU-strategi for rekruttering af fremtidens studerende. Formålet er at koordinere brobygnings- og markedsføringsaktiviteter på tværs af organisationen og sammentænke aktiviteterne med udbuddet af nuværende og fremtidige studiepladser.

Se handleplan for 6.3 (pdf)


6.4

Potentialet for vækst i efter- og videreuddannelsesporteføljen skal afdækkes, og der skal udvikles en plan for området.

Se handleplan for 6.4 (pdf)


7.1

Universitetets styregruppe for kvalitetssikring og –udvikling følger systematisk op på og udvikler løbende kvalitetsområderne i universitetets kvalitetssikringssystem.

Se handleplan for 7.1 (pdf)
 

8.1

Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø med en velfungerende central organisering af studiemiljøarbejdet, der, som et supplement til de decentrale studiemiljøinitiativer, kan sikre de studerendes aktive inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af universitetet.

Se handleplan for 8.1 (pdf)

se resumé af handleplan for uddannelse (pdf)