Vidensamarbejde

Indsatser og handleplan

9.1

Der skal udvikles en plan for understøttelse af universitetets samarbejde med det omgivende samfund. Planen skal fremme integration mellem uddannelse, forskning og vidensamarbejde, f.eks. gennem fysiske, organisatoriske og virtuelle samarbejdsplatforme.

Planen skal omfatte det organisatoriske/administrative set-up, et fokus på at kunne dokumentere effekten af vidensamarbejde og en øgning af den eksterne finansiering.

Se handleplan for 9.1 (pdf)


9.2

AAU’s iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere skal øges.

Der skal etableres et fleksibelt inkubatormiljø tilknyttet et program til understøttelse af bl.a. idégenerering, forretningsudvikling, prototyping, proof-of-concept-udvikling osv.

Se handleplan for 9.2 (pdf)


se resumé af handleplan for vidensamarbejde (pdf)