Internationale forskertalenter får hjælp til funding

Internationale forskertalenter får hjælp til funding

Unge forskertalenter fra hele verden blev inviteret til et todages træningsforløb på AAU, hvor de fik hjælp til at skrive ansøgninger til de prestigefyldte Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships-midler med henblik på at udføre et toårigt forskningsprojekt på AAU.

Lagt online: 15.06.2017

INDSATSOMRÅDE: FORSKNING

Den 12. og 13. juni gennemgik 15 særligt inviterede talentfulde forskere fra hele verden et intensivt træningsforløb i at søge midler fra Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie. En Marie Curie-bevilling er særdeles prestigefuld og vil således både gavne deres forskerkarriere, men i høj grad også styrke AAU’s internationale position.

- I AAU’s strategi er der fokus på at styrke AAU’s egne unge forskertalenter, mens det samtidig prioriteres at tiltrække dygtige forskere fra hele verden. Derfor har vi i samarbejde med en række forskere fra AAU inviteret 15 forskere fra hele verden, så de kan blive klædt på til at søge Marie Curie-midler og dermed få mulighed for at få finansieret en 2 årig kontrakt her på universitetet, forklarer Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen, der er chefkonsulent i AAU Funding og Projektledelse og har været med til at arrangere træningsforløbet.

De inviterede forskere er blevet udvalgt af forskere på AAU, som samtidig er supervisor for de internationale talenter. Ansøgningen til Marie Curie-midlerne skal formelt indsendes af AAU, men bliver udført i et samarbejde mellem supervisor og forskningstalentet.

Forud for invitationen blev der foretaget en grundig screening af forskertalenternes CV, herunder deres publikationer og kvalifikationer med henblik på at højne succesraten for de indsendte ansøgninger.  

Som at komme igennem et nåleøje

Det var første gang, AAU inviterer til en workshop af dénne art. Ifølge Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen blev der taget initiativ til arrangementet, da erfaring har vist, at et tæt samarbejde mellem talent og supervisor vil fremme muligheden for succes. Ligeledes er det en fordel, at talentet får mulighed for at besøge det nye værtssted samt forskningsgruppe.  

- Succesraten er ret lav - mellem 10 og 14 % alt afhængig af det videnskabelige område, der søges inden for.  Derfor vil vi gerne træne dem i at skrive den gode ansøgning, og efter workshoppen er vi i løbende kontakt med dem og giver dem gode råd og feedback på deres ansøgninger, siger Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen.

Ansøgningerne omhandler et konkret forskningsprojekt inden for et specifikt hovedfagområde. Blandt deltagerne i den todages workshop var der forskere fra det teknisk- og naturvidenskabelige område, samt humaniora og sundhedsvidenskab.

Der er deadline for indsendelse af ansøgninger den 14. september, og ansøgerne kan forvente svar cirka fem måneder senere, altså i midten af februar. Succesfulde ansøgere kan starte på deres forskningsprojekt på AAU allerede i maj 2018.

Læs mere om Marie Curie-programmet

For yderligere information:

Lisbeth Nannerup: lna@adm.aau.dk 

Flora Champetier: fch@adm.aau.dk

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk