Aalborg Universitets strategi

Udvikling af AAU's nye strategi

Der er brug for input og idéer til AAU’s nye strategi, der kommer til at gælde for 2022-2026. I efteråret 2020 bliver der derfor afholdt en række strategi-caféer, hvor medarbejdere og studerende kan komme i dialog med direktionen om universitetets næste strategi.

Invitation til strategi-caféer

strategi-caféer

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 9.00-12.00. På engelsk

 • ONLINE
 • Rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave er værter
 • Tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. november 2020 - tilmeld dig her

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 13.00-16.00

 • ONLINE
 • Rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave er værter
 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 6. oktober 2020 - tilmeld dig her

Torsdag den 24. september 2020 kl. 13.00-16.00

 • ONLINE
 • Rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave er værter
 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 22. september 2020 kl. 16 - tilmeld dig her

Invitation til strategiworkshops for studerende

Strategiworkshops for studerende

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 14.00-18.00

 • ONLINE
 • Tilmeldingsfrist: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 16 - tilmeld dig her

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 14.00-18.00

 • ONLINE
 • Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. oktober 2020 kl. 16 - tilmeld dig her

Vil du bidrage til strategien, eller har du spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakte strategiteamet i Rektorsekretariatet på strategi@aau.dk

Viden for verden

AAU's strategi for perioden 2016-2021 Viden for verden beskriver universitetets mission, vision og indsatser indenfor forskning, problembaseret læring, uddannelse, vidensamarbejde og organisationen. Internationalisering og digitalisering er efter strategiens vedtagelse tilføjet som strategiske indsatsområder.

Der er udarbejdet handleplaner for alle strategiens indsatser, der beskriver hovedaktiviteter og ansvar for implementering. 

For hvert indsatsområde er der udpeget et direktionsmedlem som ansvarlig for implementeringen. De er hver især ansvarlige for at implementere de strategiske indsatser i et pågældende indsatsområde på tværs af hele organisationen, dvs. også på tværs af fakulteterne. Placering af tværgående direktionsansvar for indsatsområder erstatter ikke – men supplerer de enkelte direktionsmedlemmers dialog og opfølgning i eget område. 

Vision 2021

 • Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.
 • Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning.
 • Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
 • Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater.
 • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

Vi vil realisere vores vision ved at fokusere på indsatser indenfor ni indsatsområder: Forskning, Problembaseret læring, Uddannelse, Vidensamarbejde, Kompetence, organisation og ledelse, Identitet, kultur og kommunikation, Internationalisering, Digitalisering samt Administration og service.

Strategisekretariat