Forskning

Vision for forskning

AAU er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til enestående resultater.

Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrkepositioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores forskningspotentialer.

Indsatser for forskning

1.1

AAU øger den forskningsmæssige gennemslagskraft på den nationale og internationale arena. Det sker bl.a. ved at øge andelen af bidrag til anerkendte og velrenommerede publikationer og ved at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger.
 

1.2

Til at understøtte forskningen og arbejdet med at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger iværksættes en målrettet forskningsstøtteindsats. Indsatsen involverer bl.a. et skærpet blik for forskningsmiljøernes potentiale, udvikling og kapacitet, og det sikres, at forskerne får støtte fra administrative medarbejdere igennem ansøgningsproces og projektperiode. Forskningsstøtteindsatsen suppleres med interessevaretagelse i de fora, hvor rammevilkår og calls formuleres.
 

1.3

AAU styrker arbejdet med at identificere og udvikle spirende forskningstalenter gennem en samlet talentudviklingsindsats. Talentudviklingsindsatsen integreres med en løbende afdækning af spirende forskningsmiljøer.

Læs mere om AAU's talentplejeprogram
 

2.1

AAU styrker den helhedsorienterede forskning og udvikler nye styrkepositioner indenfor områder, hvor der er et uudnyttet potentiale for samarbejde mellem vores monofaglige forskningsmiljøer. Det sker ved at igangsætte 3-5 tværvidenskabelige forskningsprojekter med deltagere fra forskningsmiljøer på tværs af universitetets hovedområder.

Læs mere om AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter

Direktionsansvarlig for indsatsområdet forskning

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan, SUND

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, SUND Dekansekretariat.

Strategisekretariat