Forskning

Vision for forskning

AAU er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til enestående resultater.

Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrkepositioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores forskningspotentialer.

AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter skal frem til 2021 give bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer kan tackles.

Læs mere om AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter