Talentplejeprogram

AAU's Talentplejeprogram understøtter lysende talenter inden for forskning- og forskningsledelse

AAU's Talentplejeprogram understøtter lysende talenter inden for forskning- og forskningsledelse

AAU's Talentplejeprogram er etableret til understøttelse af lysende talenter inden for forskning- og forskningsledelse ved Aalborg Universitet. I 2016 blev 18 yngre forskere optaget i programmet. I 2017 blev der yderligere optaget 10 talenter.

De udvalgte talenter får en økonomisk bevilling på 3 mio. kr. i en treårig periode. Dette åbner op for en række mulige aktiviteter.

I perioden skal talentet:

  • Gennemføre et forskningsprojekt. Her får talentet mulighed for at modne sin egen forskningsidé som forskningsleder på eget forskningsprojekt
  • Gennemføre en formaliseret forskningslederuddannelse

I forbindelse hermed kan den økonomiske bevilling benyttes til:

  • Forskningslederuddannelse
  • Ansættelse af ph.d.-studerende, postdoc eller anden akademisk medarbejder på projektet
  • Indkøb af udstyr og udgifter til laboratoriedrift
  • Aktiviteter i forbindelse med netværksdannelse
  • Deltagelse i konferencer og symposier
  • Ophold ved universiteter i udlandet

Dette giver talentet mulighed for at modne sin egen forskningsidé og dermed opbygge et CV, som muliggør parallel og/eller efterfølgende hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger. Bevillingen har yderligere til formål at sikre, at deltageren udvikler sine teoretiske og praktiske kompetencer som forskningsleder.

Deltageren skal derfor som et led i sit individuelle talentprogram gennemføre en formaliseret forskningslederuddannelse.  For at styrke deltagerens praktiske kompetence inden for forskningsledelse giver bevillingen mulighed for ansættelse af en ph.d.-studerende.

For at understøtte den faglige og personlige udvikling af deltagerne tilknyttes en faglig mentor til hver talent.

Deltagerne tilbydes ligeledes en række eksklusive faglige og netværksmæssige aktiviteter via AAU Talentakademi.

Talentplejeprogrammet finansieres 50% fra rektors centrale strategipuljer og 50% via medfinansiering fra de involverede fakulteter/institutter. 

I menuen kan der klikkes direkte ind på interviews med de enkelte talenter. Man kan blandt andet læse, hvad deres projekter handler om, hvad de vil bruge bevillingen til, og hvordan netop deres forskningsprojekter skal bidrage til Viden for verden.

For en mere grafisk oversigt over talenterne, klik her.

Kontaktperson

Ved spørgsmål vedrørende indsatsen rettes henvendelse til Lasse Panny Pedersen, AC-fuldmægtig og projektleder for handleplanen for forskning 2016-2021 Viden for verden - E-mail:  lpp@adm.aau.dk; telefon: 9940 3503.

Strategisekretariat