Anne Estrup Olesen - Klinisk Institut

Evidence-based Treatment with oral controlled release formulations in patients with gastrointestinal disorders

 

Først helt indledende: Hvor stammer du fra?

Jeg er farmaceut, uddannet fra Københavns Universitet (PharmaSchool) i 2005. Jeg er oprindeligt fra Nordjylland og søgte derfor ”hjem” efter endt uddannelse. Derfor har jeg siden 2005 været ansat ved Mech-Sense, Gastroenterologisk afdeling, på Aalborg Universitetshospital.
 

Hvorfor søgte du optagelse i talentprogrammet?

Som mange andre forskere oplevede jeg, at det var vanskeligt at opnå den første større forskningsbevilling på egen hånd. Efter 11 års erfaring med forskning, var det derfor helt oplagt at søge optagelse i talentplejeprogrammet, for derved at skabe fundament for at kunne etablere min egen lille forskningsgruppe, med fokus på farmakologien og hermed øge mulighederne for yderligere bevillinger.
 

Hvad handler dit projekt mere konkret om?

Mange tabletter er designet til at skulle kontrollere frigivelsen af det aktive lægemiddel under passage gennem mavetarm-kanalen. På den måde opnås en stabil koncentration af lægemidlet i blodet, mere kontinuerlig effekt og færre daglige doseringer. Imidlertid har mavetarm-kanalens blodforsyning, fysiologi og funktion stor betydning for at lægemidler optages og fordeles til virkningsstederne i kroppen.

Derfor kan der være dårlig absorption og effekt hos patienter med dysfunktion i mavetarm-kanalen som f.eks. korttarmspatienter, patienter med dysfunktion som følge af fedmeoperation, patienter med betændelse i bugspytkirtlen eller patienter med diabetes. Dette studie vil undersøge, hvordan lægemidler frigives og efterfølgende optages fra tarmen til blodet hos disse patientgrupper i sammenligning med raske. Det undersøges, hvilke fysiologiske parametre, der påvirker optagelsen, og om en ringe optagelse også resulterer i en ringe smertestillende effekt. Dette undersøges vha. etablerede eksperimentelle smerteundersøgelser.
 

Har du tænkt specifikt på, hvordan dit projekt bidrager til viden for verden?

Først undersøges smertestillende lægemidler som modelstoffer, men det overordnede formål er at etablere modeller, der kan forudsige plasmakoncentrationer af lægemiddelstoffer efter kontrolleret frigivelse (fra f.eks. depottabletter) og derved foreslå specifikke medicinske behandlingsformer til disse patientpopulationer. Denne viden mangler – så jeg håber at bidrage med viden, der kan føre til svar på, hvordan patienter med dysfunktion i mavetarm-kanalen bedst behandles medicinsk med depotpræparater.
 

Hvordan skal pengene bruges?

Jeg har fået penge til aflønning af en ph.d.-studerende.
 

Hvad betyder det for dig, at du er blevet optaget i talentprogrammet?

Det har stor betydning for mig - det betyder at jeg får mulighed for at starte mit projekt, som vil blive udført i samarbejde med samarbejdspartnere i Aarhus, Odense og København. På den måde vil mit netværk udadtil helt klart blive styrket. Det betyder også, at jeg nu kan ansætte og vejlede en ph.d. studerende, som vil udføre en del af de inkluderede projekter. Yderligere er jeg er sikker på, at min deltagelse i programmet vil udvikle mig som forsker og forskningsleder. På sigt er jeg også overbevist om, at det vil betyde større anerkendelse af min forskning – både internt såvel som i internationalt regi.
 

Hvad håber du på at opnå med forskningsprojektet?

Jeg håber at forskningsprojektet vil bidrage med viden, der kan føre til svar på, hvordan patienter med dysfunktion i mavetarm-kanalen bedst behandles medicinsk med depotpræparater. Dette vil på landsplan øge kvaliteten og sikkerheden af behandling hos disse patienter.
 

Hvem er dit forbillede inden for forskning?

Jeg kan ikke udvælge ét forbillede indenfor forskning. Den bedste forskning laves ofte i et samarbejde mellem flere kompetente forskere – gerne i et tværfagligt miljø.
 

Hvad betragter du som det mest interessante forskningsresultat indenfor dit område?

Jeg kan ikke pege på ét bestemt forskningsresultat. Ofte er det flere forskellige resultater, som hver især udgør brikker i et stort puslespil, og derved giver os svar på uafklarede områder.