Christian Ydesen - Kultur og Læring

The Rise of an Educationalized World: A Global Analysis of OECD's Educational Recommendations, Programmes and Impact

 

Først helt indledende: Hvor stammer du fra?

Jeg stammer fra landsbyen Vejby, der ligger i nærheden af Vrå og mellem Hjørring og Løkken.
 

Hvorfor søgte du optagelse i talentprogrammet?

Jeg blev opfordret til det af min institutleder, men dernæst fordi jeg gerne vil have gode betingelser for at realisere min forskning.
 

Hvad handler dit projekt mere konkret om?

Det handler om at forstå den rolle som uddannelse er kommet til at spille globalt og den måde som uddannelse gennemføres på rundt omkring i verden, hvor internationale sammenligninger mellem uddannelsessystemer får stadig større betydning.
 

Har du tænkt specifikt på, hvordan dit projekt bidrager til viden for verden?

Mit projekt bidrager med viden om, hvordan globalisering foregår i praksis og hvilken rolle uddannelse spiller i den forbindelse. Endvidere bidrager projektet med viden om, hvordan nationale politikere og beslutningstagere kan forholde sig til internationale organisationer, som Organisationen for Økonomisk Udvikling og Samarbejde (OECD) og udvikle bedre politikker på uddannelsesområdet.
 

Hvordan skal pengene bruges?

De skal primært bruges på ansættelse af en PhD studerende, indsamling af empiri i udvalgte lande rundt om i verden, konferencedeltagelse og udvikling af forskningslederkompetencer.
 

Hvad betyder det for dig, at du er blevet optaget i talentprogrammet?

Det betyder først og fremmest en anerkendelse af mig som forsker og så betyder det, at jeg kan realisere en forskning, som jeg mener kan bidrage med nyttig viden - både forskningsmæssigt og samfundsmæssigt.
 

Hvad håber du på at opnå med forskningsprojektet?

Jeg håber på at kunne levere de resultater, som jeg har stillet i udsigt i min ansøgning og så håber jeg på, at resultaterne kan gøre en forskel - både for AAU og for samfundet i bredere forstand.
 

Hvem er dit forbillede inden for forskning?

Mit forbillede er min nuværende forskningsgruppeleder, professor Palle Rasmussen, der er fagligt meget vidende men også har hjertet på rette sted og dermed kan kombinere det faglige med menneskelige kvaliteter.
 

Hvad betragter du som det mest interessante forskningsresultat indenfor dit område?

Det mest interessante forskningsresultat er opdagelsen af det transnationale rum og herunder den rolle som tilsyneladende objektive data spiller for udformningen af dette rum i form af styring og den måde verden indrettes på.