Christina Brock - Klinisk Institut

Assesment of the cardiovascular and gastrointestinal autonomic complications in type 1- and type 2 diabetes

 

Først helt indledende: Hvor stammer du fra?

Jeg er student fra Randers Statsskole og veterinær kandidat fra Kgl. Veterinær - og Landbohøjskole (nu KU)
 

Hvorfor søgte du optagelse i talentprogrammet?

Jeg synes talentprogrammet gav en enestående chance for at søge lokale midler samt mulighed for sparring og udvikling med andre kreative og dygtige forskere i Aalborg.
 

Hvad handler dit projekt mere konkret om?

Mit projekt handler om at karakterisere nervebetændelse hos patienter med diabetes. Langvarigt forhøjelse af blodsukkeret medfører ændringer i nerverne. De fleste kender til nedsat følsomhed og måske endda fodsår hos diabetikere, men nerver til de indre organer kan også rammes, hvilket bl.a. påvirker hjerterytmen og fordøjelsessystemet.
 

Herunder: Har du tænkt specifikt på, hvordan dit projekt bidrager til viden for verden?

Det er vores håb, at vi igennem intensiv forskning på området, kan blive bedre til at forstå udviklingen af nervebetændelse, således at fremtidig behandling kan iværksættes hurtigere. Der foregår i disse år meget udvikling indenfor området, og jeg er stolt over, at vi i Aalborg også kan bidrage til denne viden.
 

Hvordan skal pengene bruges?

Der skal ansættes en ph.d.-studerende til at gennemføre de kliniske undersøgelser, og så går en del af bevillingen til at aflønne migselv, da jeg er 100% fondsansat.
 

Hvad betyder det for dig, at du er blevet optaget i talentprogrammet?

Med en ikke-lægefaglig baggrund (dyrlæge), er det  en overordentlig stor anerkendelse af mit arbejde fra forskningsadministrationen, og jeg er meget stolt over at have fået denne prestigefyldte mulighed for at starte egen forskning.
 

Hvad håber du på at opnå med forskningsprojektet?

Jeg håber, at vi bliver bedre til at erkende tidlig nervebetændelse hos diabetespatienter, og vi kan finde frem til, hvilke faktorer der disponerer for udviklingen. Jeg håber også at igennem kliniske forsøg kan vurdere, om der er mulighed for tidlig behandling, så udviklingen af disse senkomplikationer udskydes. Dette vil øge livskvaliteten for den enkelte, og samtidig spare socioøkonomiske udgifter.
 

Hvem er dit forbillede inden for forskning?

Jeg har mange forbilleder, men jeg er ofte imponeret over forskeres smittende engagement og  ildhu. Jeg synes kvinderne for 100 år siden har lidt nogle store personlige ofre, som heldigvis kommer vores generation til gode, dem skylder vi en anerkendelse.
 

Hvad betragter du som det mest interessante forskningsresultat indenfor dit område?

Hele forskningsområdet omkring neuroinflammation synes jeg er ekstremt spændende. Her arbejdes tværdiciplinært med neurologi, immunologi og biokemi, så det udfordrer mig til stadighed! Jeg er lige ved at afslutte indsamling af data fra et stort studie, så jeg venter med spænding på nye resultater netop inden for diabetes og neuroinflammation.