Claus Graff - Medicin og Sundhedsteknologi

Electrocardiographic Prediction of New-onset Atrial Fibrillation and the Risk of Stroke

Først helt indledende: Hvor stammer du fra?

Jeg er født og opvokset i Aalborg. Efter gymnasiet boede og arbejdede jeg 2 år i Amsterdam, Holland og 6 år i Los Angeles, USA. Jeg bor aktuelt i Klarup.
 

Hvorfor søgte du optagelse i talentprogrammet?

Jeg søgte optagelse i Talentprogrammet fordi jeg derigennem har mulighed for at styrke mine faglige kompetencer både indenfor forskningsledelse ved deltagelse i en forskningslederuddannelse og udvidelse af forskningsgruppen i Cardioteknologi men også igennem etablering af nye internationale forskningssamarbejder.
 

Hvad handler dit projekt mere konkret om?

Mit projekt handler om at udvikle metoder til tidlig diagnose af patienter med atrieflimren som er en rytmeforstyrrelse af hjertets forkamre. Patienter med atrieflimren er fem gange mere tilbøjelige til at opleve et slagtilfælde end personer uden atrieflimren. Denne risiko kan dog reduceres betydeligt, hvis arytmien diagnosticeres tidligt og behandles med antitrombotisk medicin. Det primære formål med projektet er derfor at forstå de elektrokardiografiske forandringer der opstår i forbindelse med progression til debut atrieflimren således at vi kan bygge prædiktive modeller for arytmien og igangsætte behandling og derved reducere risikoen for slagtilfælde hos disponerede patienter.
 

Hvordan skal pengene bruges?

  • Ansættelse af 2 postdocs i forskningsgruppen for Cardioteknologi
  • Forskningslederuddannelse
  • Dataudtræk
  • Forskningsophold i USA
     

Hvad betyder det for dig, at du er blevet optaget i talentprogrammet?

Først og fremmest er det en stor ære at blive optaget i Talentprogrammet og det er samtidig en anerkendelse af at min forskning er relevant. Helt konkret betyder det at jeg får mulighed for at realisere forskningophold i udlandet for mig selv og en postdoc hos nogle af verdens førende eksperter i kvantitativ elektrokardiografi. Derigennem kan vi styrke vores internationale forskningsrelationer og dele ideer og ressourcer. Det er en unik chance for at gå endnu mere i dybden med vores forskning og det skaber rigtig gode rammer for projektet.
 

Hvad håber du på at opnå med forskningsprojektet?

Vi håber på at den detaljerede viden vi får om elektrofysiologisk progression til atrieflimren kan være medvirkende til at skabe en mere selektiv tilgang til profylaktisk behandling så den målrettes de patienter der har høj risiko for at udvikle arytmien.
 

Hvem er dit forbillede inden for forskning?

Peter MacFarlane, han er ingeniør og har udviklet talrige computer-teknikker til EKG fortolkning der bruges både videnskabelligt og kommercielt i hele verden
 

Hvad betragter du som det mest interessante forskningsresultat indenfor dit område?

Det er helt klart opfindelsen af elektrokardiografi til diagnose af hjertesygdomme