Esben Lindgaard - Materialer og Produktion

Fatigue-driven Damage in Laminated Composite Structures

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Jeg er født og opvokset i Viborg og er sidenhen flyttet til Aalborg, hvor jeg har uddannet mig til Civilingeniør i Design af Mekaniske Systemer på Aalborg Universitet og også taget en PhD grad samme sted. Jeg bor i Vejgaard med min kone og vores to børn, Johannes på fem år og Maja på 1 år.

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Efter at jeg arbejdsmæssigt i en årrække på Aalborg Universitet har været meget involveret i undervisning og administrative opgaver, var det en oplagt mulighed for at sætte skub i min forskerkarriere. Talentprogrammet vil give mig gode betingelser for at blive en bedre forsker og forskningsleder samt realisere mine forskningsideer.

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

Kompositmaterialer anvendes i dag i mange forskellige produkter og konstruktioner, lige fra sportudstyr til vindmøllevinger. Materialerne anvendes typisk i form af laminater, hvor strukturen opbygges lagvist af glas- og kulfiberforstærkede polymerer. Resultatet er typisk tyndvæggede konstruktioner med høj stivhed og styrke i forhold til vægten. Akilleshælen for laminerede kompositter er dog deres ringe styrke igennem tykkelsen, hvilket kan føre til skade og revner mellem de enkelte lag. Formålet med dette projekt er at undersøge og udvikle pålidelige modeller, som kan prædiktere udviklingen af revner i laminerede kompositter.

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Mit projekt bidrager med viden om, hvorfor og hvordan kompositte konstruktioner svigter. Vores nye metoder til karakterisering og prædiktering af revner i kompositter vil være generelt anvendelige i både forsknings- og industrimæssige sammenhænge. Resultatet vil give mulighed for at designe mere kosteffektive og samtidig pålidelige kompositte konstruktioner.

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

Der skal ansættes en Ph.d.-studerende og en 2-årig Postdoc, der skal hjælpe med at udvikle metoderne og dernæst anvende dem til at forstå udbredelsen af revner i kompositter under relevante og virkelige belastningsscenarier. En del af pengene skal gå til udvikling og fremstilling af dedikerede laboratorie testopstillinger.

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

Det betyder, at jeg målrettet kan fokusere på det, jeg brænder allermest for i de næste tre år. Det giver muligheden for at opdyrke et forskningsområde og miljø, der arbejder med disse problemstillinger. På sigt vil det give mig muligheden for at etablere egen forskningsgruppe i tæt samarbejde med min kollega adjunkt Brian Bak. Personligt er jeg selvfølgelig beæret over at komme igennem nåleøjet og det skulderklap som Universitetet udviser for mig og min forskning.

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

Først og fremmest ny forståelse for brud og revner i kompositte materialer som vil gøre os i bedre stand til at udnytte det fulde potentiale af disse konstruktionsmaterialer. Personligt håber jeg, at forskningsprojektet vil kunne bidrage til, at jeg etableres som forsker med forskningsnetværk både nationalt og internationalt samt med industrielle partnere. Det vil netop betyde, at jeg fremadrettet vil have større chance for at hjemtage eksterne midler til at fortsætte og udbygge den forskning, som jeg brænder allermest for.

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Det er svært at nævne blot én forsker inden for mit akademiske hovedområde (mekanik), som jeg beundrer. Internationalt ser jeg meget op til forskere som Professor John W. Hutchinson og Professor Zhigang Suo, som begge har formået at levere banebrydende forskningsresultater indenfor flere discipliner samtidig med at være fantastiske formidlere. I en dansk og mere lokal sammenhæng ser jeg meget op til min forskningsgruppeleder og Ph.d.-vejleder, Professor Erik Lund, som er sindssygt dygtig, arbejdsom og en fantastisk formidler.  Jeg sætter stor pris på at kunne nyde godt af Eriks råd og erfaring både professionelt og som ven.

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Indenfor brudmekanik er det originale arbejde med J-integralet af J.D. Eshelby og J.R. Rice særdeles vigtigt og nok den mest anvendelige størrelse for analyse af revner. Personligt er jeg meget inspireret af koncepterne om kohæsiv zone modellering, oprindeligt udviklet af G. Barrenblatt og D.S. Dugdale, til analyse af revner, og meget af mit forskningsarbejde bygger på disse koncepter.