Jesper Rindom Jensen - Arkitektur og Medieteknologi

Sound Processing for Robots and Drones in the fourth industrial revolution (SPORD)

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Jeg er født og opvokset i Ringkøbing nær den jyske vestkyst. I 2004 flyttede jeg til Aalborg for at studere og senere arbejde ved Aalborg Universitet. I dag bor jeg I Aalborg sammen med min hustru og vores to drenge, August på 6 år og Vinter på 5 år. Jeg er uddannet civilingeniør i signalbehandling fra Aalborg Universitet og har også en PhD grad herfra.

 

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Da jeg blev bekendt med iværksættelsen af talentplejeprogrammet ved Aalborg Universitet, var jeg ikke I tvivl, om jeg skulle søge. Talentplejeprogrammet giver en enestående chance for at få økonomisk opbakning til min udvikling som forsker. Det giver blandt andet mulighed for at sætte skub i mine forskningsideer inden for lydsignalbehandling til robotter og droner, mulighed for at styrke mine kompetence inden for forskningsledelse, og mulighed for netværksudvidelse gennem deltagelse ved konference og workshops samt mulighed for besøg hos internationalt førende forskere fra andre universiteter.

 

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

Mit projekt handler i store træk om at udforske metoder, som muliggør anvendelsen af lyd i robotter og droner. Lyd har et stort potentiale i disse applikationer, da de eksempelvis kan anvendes til indendørs navigation. Et eksempel på dette er dyr som flagermusen, der kan navigere blind ved hjælp af ekkolokalisering. Ideen bag dette projekt er derfor at udstyre robotter med mikrofoner, som er en relativ priseffektiv sensorteknologi, og dernæst anvende avanceret lydsignalbehandling til at gøre robotterne i stand til at kortlægge det akustiske miljø (positionen af overlader og lydkilder). Det er dog vanskeligt pga. støjkilder (f.eks. rumklang og egenstøj fra robotten) og robottens bevægelse, som i projektet vil blive håndteret via en model-baseret tilgang. På sigt kan projektet bidrage med eksempelvis robust navigation i autonome robotter, der er en vigtig del af den fjerde industrielle revolution.

 

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Endemålet for projektet adresserer en aktuel samfundsudfordring – nemlig den fjerde industrielle revolution. En del af denne er at kunne effektivisere produktionen i højteknologiske lande for at skærpe deres konkurrenceevne. Autonome robotter og droner er en af nøglerne, som dette projekt vil facilitere vha. metoder baseret på avanceret lydsignalbehandling. Gennem projektet vil der derfor blive udviklet tværfaglige kompetencer, der generelt er nødvendige for at adressere samfundsmæssige udfordringer.

 

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

I forbindelse med projektet vil der blive ansat en PhD studerende, der skal hjælpe med at udforske de førnævnte metoder, og evaluere deres anvendelse i robot og droneapplikationer. Derudover vil en del af pengene blive brugt på laboratorieudstyr, forskningslederuddannelse, afholdelse af workshop og forskningsophold i henholdsvis England og Tyskland.

 

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

Jeg er utroligt beæret over at være en del af talentplejeprogrammet, og ser det som en anerkendelse af mine hidtidige forskningsresultater og nuværende forskningsideer. Fremadrettet betyder det, jeg får bedre mulighed for realisere min forskning og skabe et fundament, der kan være et springbræt til fremtidige forskningsprojekter. Det giver også mulighed for at etablere værdifulde relationer til internationalt førende forskere for både den PhD studerende og mig selv.

 

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

Som nævnt tidligere er anvendelsen af lyd i robotter og droner beskeden i forhold til andre modaliteter på trods af et stort potentiale. Jeg håber at vi med dette projektet kan tage et vigtigt spadestik og bidrage med nogle metoder, som kan forløse noget af dette potentiale. Forhåbentlig vil projektet kun være en start og skabe et fundament for fremtidige forskningsprojekter, hvor jeg kan arbejde med det jeg brænder for.

 

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Der er mange forskere som inspirer mig, så jeg kan ikke nævne ét enkelt forbillede. Fælles for dem der inspirerer mig mest er at de på en enkelt og præcis måde formår at formulere det problem de arbejder på, og derigennem udlede elegante og optimale metoder, der løser netop dette problem. Disse forskere kan få løsninger på selv meget komplicerede problemer til at virke indlysende. Professor Jacob Benesty, som jeg arbejdede sammen med bl.a. under mine PhD studier, er et godt eksempel på denne slags forskere.

 

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Igen kan man nævne mange vigtige forskningsresultater. Et eksempel på et resultat som lægger til grund for meget arbejde inden for lydsignalbehandling til mikrofonarrays og dermed også dette projektet, er Charles H. Knapp og G. Clifford Carters’ paper omkring estimering af tidsforskelle fra 1976. Sidenhen er der udforsket mange og mere sofistikerede metoder.