Johan Heinsen - Poltik og Samfund

Enslaved by the State: The making of the prison in Denmark, 1600-1850

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Skagen.

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Fordi det gav mulighed for at skyde et større forskningsprojekt i gang samt mulighed for at opsamle erfaring med forskningsledelse.

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

At undersøge, hvordan det danske fængselssystem blev til, hvad der formede det, og hvordan det formede de dømtes liv. Der hersker en almen forestilling om, at fængslet som institution blev til som del af det moderne samfunds fremkomst i 1800-tallet, men den myte holder ikke til afprøvning. Fængslet er en meget ældre institution med rødder tilbage i 1500-tallet. Og fængslet bunder ikke i forestillinger om et rationelt og humant straffesystem, men i forestillinger om slaveri.

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Ja. Som historiker er min rolle at spore, hvordan det moderne samfund er blevet til. Mit bidrag er grundlæggende at forklare, hvordan vi blev lidt ind på et spor, vi stadig er på. At forklare, hvorfor vi er endt med at straffe som vi gør.

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

Til at etablere en forskningsgruppe, hvor de forskellige medlemmer kan forfølge bestemte spor i vores fængselshistorie. Groft sagt skal midlerne bruges til at tiltrække andre talenter.

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

At det bliver muligt for projektet at inkorporere langt flere data.

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

At omskrive historien om det danske straffesystem og dets herkomst.

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Jeg har ingen forbilleder.

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Socialhistorikeren Marcel van der Lindens nylige forsøg på at tænke de enkelte tvangselementer i tvangsarbejde. Vi taler ofte om tvangsarbejde som et fænomen, hvis betydning er selvklar, men tvungent arbejde kan være betinget af strukturelle friheder (f.eks. når den slavegjorte fik fritid til at dyrke jord eller producere varer til salg på et marked for at kunne brødføde sig) og frit arbejde kan indeholde elementer af tvang (hvis man f.eks. ikke har mulighed for at opsige det). Derfor er kategorien tvangsarbejde ikke særligt konstruktiv. Van der Lindens arbejde er et vigtigt skridt imod et analytisk greb, hvor vi kan tale om de enkelte tvangsmomenter i en arbejdsrelation.