Sune Qvotrup - Sociologi og Socialt Arbejde

Radikaliseringsprocesser i spændingsfeltet mellem subkultur, religiøsitet og politisk identitetsdannelse

 

Først helt indledende: Hvor stammer du fra?

Jeg stammer fra Aalborg-området.
 

Hvorfor søgte du optagelse i talentprogrammet?

Spørgsmålet kan givetvis besvares på flere forskellige niveauer. Det mest umiddelbare svar er, at jeg blev opfordret til det af en god kollega, som er lidt ældre end mig og som jeg i nogle år har haft en række gode samarbejdsflader med. Dernæst kan man vel sige, at jeg så talentprogrammet som en mulighed for at få ressourcer til at udføre en forskning om jeg opfatter som vigtig, relevant og interessant.
 

Hvad handler dit projekt mere konkret om?

Mit projekt omhandler Radikaliseringsprocesser i spændingsfeltet mellem subkultur, religiøsitet og politisk identitetsdannelse. Fokus er på islamistisk radikalisering. Der er tale om et tema, som desværre er særdeles relevant jævnfør hændelserne i sommeren  2016. Jeg interesserer mig for, hvordan vi kan forstå de processer der gør, at unge mennesker i vesten tilslutter sig militant og/eller radikal islamisme. Min tilgang er at der tale om komplekse processer som kan forstås ved at kombinere en række forskellige sociologiske teoritraditioner. Det handler om subkulturelle processer, om køn (der jo oftest tale om unge mænd), om politisk identitetsdannelse og læring, samt om religiøse følelser. En væsentlig udfordring er at udvikle en teori om disse processer, som kan rumme denne kompleksitet, uden at teorien selv bliver fuldstændig rodet og uhåndterlig. Samtidig må en sådan teori meget gerne kunne omsættes til konkrete interventionsmetoder.
 

Herunder: Har du tænkt specifikt på, hvordan dit projekt bidrager til viden for verden?

Med fare for at tage munden for fuld, vil der forhåbentlig blive tale om forskning som både er på højt akademisk niveau, og som samtidig kan kvalificere en væsentlig samfundsdebat samt bidrage til udviklingen af interventionsmetoder.
 

Hvordan skal pengene bruges?

Til at ansætte en PhD stipendiat, samt til udvikling af mine kompetencer som forskningsleder
 

Hvad betyder det for dig, at du er blevet optaget i talentprogrammet?

Jeg opfatter det som et udtryk for anerkendelse.
 

Hvem er dit forbillede inden for forskning?

Jeg har det nok lidt svært med ligefrem at udpege forbilleder, men følgende sociologer har betydet meget for min faglige udvikling, og mit blik på den sociale verden: Stuart Hall, Beverly Skeggs, Peirre Bourdieu, Erving Goffman, Loïc Wacquant, Les Back, Paul Gilroy, Lois McNay, Michel Foucault, Edward Said, G.C. Spivak, Paul Willis - og sikkert en hel masse andre.