Tarec Christoffer El-Galaly - Klinisk Institut

Improving care for future lymphoma patients: a research plan based on Danish health care registries

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Aalborg (Vestbjerg).

 

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Jeg så det som en mulighed for at få universitets støtte til at udvikle en forskningsstrategi i den retning, som jeg mest brænder for.

 

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

Det handler om at undersøge muligheden for at genere evidens for eller i mod nogle af de ting vi i dag gør i sundhedsvæsenet, specielt med fokus på hæmatologi. Vi har i DK mange gode registre, som vi kan bruge til at undersøge f.eks. sene bivirkninger, sjældne komplikationer og socioøkonomiske forhold hos patienter diagnosticeret med lymfekræft. Derudover handler det om at udvikle bedre prognostiske modeller ud fra de data vi har.

 

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Jeg håber, at den viden som vi genererer kan bidrage til at målrette og forbedre vores behandling af patienter med hæmatologiske cancere. Ikke blot selve behandling af sygdommene, men også bedre håndtering af sene bivirkning og de psykosociale problemer der kan være efter et alvorligt sygdomsforløb

 

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

En Ph.d. studerende (medicin) og en post doc statistiker.

 

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

Det er en stor anerkendelse, som jeg er meget taknemmelig for. Det betyder også, at vi kan etablere en forskningsstrategi inden for emnerne på længere sigt.

 

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

Jeg håber på, at vi bliver bedre til at håndtere de mange problemstillinger vores patienter kan støde på i deres behandlingsforløb. Jeg håber også, at vi kan udvikle en organisation, der udfører forskning af den type på højt internationalt niveau, herunder også medfølgende uddannelsesaktiviteter såsom gode PhD studier til vores læger i intro og hoveduddannelse. I sidste ende mener jeg, at et stærkt forskningsmiljø med forskning i forskellige retninger vil øge vores mulighed for at rekruttere dygtige læger med interesse for forskning på sigt'

 

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Jeg har mange og jeg er i virkeligheden så heldig, at jeg arbejder sammen med nogle af dem.

 

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Der er rigtig mange, det er umuligt at fremhæve et enkelt. Men jeg synes, at den stigende interesse for real world evidence inden for hospitalsverdenen er interessant. Det har ofte været anset for mindre værdifuld forskning og der er helt sikkert også mange begrænsninger. Men som vi alle ved, er virkeligheden ikke altid pæn og simpel. Det samme gælder flotte resultater fra meget standardiserede studier, som føres ud i virkeligheden. Det er ikke man opnår det man tror og det skal vi blive bedre til at undersøge – så at sige reevaluere om vi får altid får sundhedsmæssig værdi til den enkelte patient for pengene.