Theresa Scavenius - Planlægning

Institutional mediation, emergent technologies and green transition paths

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Udover en bachelor- og kandidatgrad har jeg en phd.-grad i statskundskab fra Københavns Universitet. Under mit forskningsarbejde har jeg været gæsteforsker på Oxford University. I min ph.d.-afhandling begyndte jeg mine studier af den klimapolitiske krise. Siden 2017 har jeg været tilknyttet AAU, Institut for Planlægning, hvor jeg underviser i Teknoantropologi og forsker i, hvordan samspillet mellem borgernes handlinger, teknologiens muligheder og de politiske systemer kan hæmme eller fremme en grøn omstilling.

 

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Talentprogrammet giver mulighed for at skabe en agil og dynamisk ramme omkring et afgrænset forskningsprojekt, der kan bringe min karriere som ung kvindelig forskningsleder videre. Derudover giver programmet mig muligheder for at styrke mit internationale netværk gennem konferencer og publikationer.

 

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

Projektet bygger videre på min tidligere forskning i institutionel kapacitet. Intentionen er at studere muligheder og begrænsninger for forandring inden for tre områder: 1) det institutionelle og politiske; 2) det teknologiske og 3) det adfærdsmæssige. Mange forskere inden for grøn omstilling fokuserer på 2) og 3), men få har set på sammenhængen mellem alle tre dimensioner. Min hypotese er, at grøn omstilling først er mulig, når vi ser forandringsprocesser i alle tre områder. Teknologisk udvikling sker ikke af sig selv, men er afhængig politiske institutioner. Det samme sker for adfærdsforandringer på stor skala.

 

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Mit projekt bidrager med mere viden om muligheder og barrierer i forhold til grøn omstilling og teoretisk forskning i politisk teori, teknoantropologi og institutionalisme.

 

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

Forskningsmidlerne bruges på at ansætte en ph.d. studerende samt ansættelse af to videnskabelige assistenter. Derudover midlerne bruges på en stor konference på Aalborg Universitet i februar 2019.

 

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

Det betyder meget for mig. Det gør det muligt at realisere et forskningsområde, som jeg håber kan være med til at bidrage med ny og nyttig viden indenfor feltet, både i forskningsmæssig, samfundsmæssig og politisk sammenhæng.

 

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

Først og fremmest håber jeg, at mit projekt kan være med til at inspirere og påvirke den grønne omstilling. Projektets resultater kan forhåbentligt inspirere til nytænkning og nye politiske løsninger.

 

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Elinor Ostrom, modtager af Nobelprisen i økonomi i 2009. Ostrom modtog Nobelprisen for hendes forskning i økonomisk governance. Ostrom gennemførte en række feltstudier med fokus på hvordan små lokalsamfund forvaltede deres naturressourcer. Hun fandt, at naturressourcer der fordeles ud fra et lokalt fastsat regelsæt oftest, er det mest økonomisk og økologisk bæredygtige. Dette modbeviste en tese der længe havde været blandt økonomer om at naturressourcer som bliver kollektivt brugt af deres bruger, vil blive underudnyttet og ødelagt på sigt.

 

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Der er mange interessant forskningsresultater inden for mit område. Et af de nyere forskningsresultater jeg finder interessant er forskningen i den globale opvarmnings dominoeffekter. En effekt der ikke tidligere har været forsket så meget i.