AAU logo

Community Drive

TEACHING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO TRANSFORM CITIES THROUGH COMMUNITY AND DATA-DRIVEN METHODS (COMMUNITY DRIVE)

(Danish below)

Research theme

Children, young people and the education of the future (ICT as enabler of connected societies).

Summary

Community Drive is a technical and humanistic research and development project, focusing on education, learning and the co-production of knowledge.

Through technical and humanistic cooperation, the project seeks to create models for children and young people to participate academically in the resolution of future social challenges by becoming an active and contributing part of research and development efforts. The ambition of the project is to become a flagship in AAU’s strategic focus on 'Knowledge for the World', as the new models for education, knowledge production and research partnerships can be used internationally to address urban and social challenges.

The project aims at generating groundbreaking knowledge within 'community driven science', while contributing with knowledge about how 'design thinking' can be applied as an approach to the learning of '21st century skills'. Furthermore, the project contributes with knowledge about user-driven Big Data and the Internet of Things in connection with intelligent and socially responsible urban renewal. 

The project is carried out in cooperation between the City of Copenhagen, local schools and AAU. It aims to involve students, teachers, researchers and other experts in the urban development of the north-western part of Copenhagen, where young people are co-producers of knowledge in the transformation of their local community. The project has an integrated multidisciplinary approach to cooperation, as it combines so-called 'lived data' about the city – as perceived or measured by the young participants – with different types of data from the municipality as a basis for developing models to transform the city.

Researchers from three faculties and five departments at AAU are participating in the project.

 

-- Danish Below --

 

Forskningstema

Børn, unge og fremtidens uddannelse (IKT som enabler af connected societies).

Resumé

Community Drive er et teknisk og humanistisk forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på uddannelse, læring og samproduktion af viden.

Projektets vision er gennem teknisk og humanistisk samarbejde at skabe modeller for, at børn og unge fagligt kan deltage i løsningen af fremtidige samfundsudfordringer ved at blive en aktiv og bidragende del af forsknings- og udviklingsindsatsen. Ambitionen er at blive et flagskib i AAUs strategiske fokus på ‘Viden for verden’, idet de nye modeller til uddannelse, vidensproduktion og forskningspartnerskaber kan anvendes internationalt til at adressere urbane og sociale udfordringer.

Projektet sigter mod nybrydende viden inden for ‘community driven science’ samt at bidrage med viden om, hvordan ‘design thinking’ kan anvendes som tilgang til indlæring af ‘21st century skills’. Ydermere bidrager projektet med viden om brugerdreven big data og Internet of Things i forbindelse med intelligent og socialt ansvarlig byfornyelse. 

Projektet foregår i samarbejde mellem Københavns Kommune, lokale skoler og AAU. Det sigter mod at involvere elever, lærere, forskere, og andre fagfolk i byudvikling af den nordvestlige del af København, hvor unge bliver medproducenter af viden i omdannelsen af deres lokalsamfund. Projektet tager en integreret tværfaglig tilgang til samarbejde, da det kombinerer såkaldt ‘levede data’ om byen - som opfattet eller målt af de unge deltagere - med forskellige typer af data fra kommunen som grundlag for at udvikle modeller til at transformere byen.

Forskere fra tre fakulteter og fem institutter ved AAU deltager i projektet.

Video

Se video af Rikke Magnussens oplæg om Community Drive (Oplæget er fra markeringsevent d. 4. december 2017). 

 

Projektansvarlig

Projektdeltagere

Tværvidenskabelige forskningsprojekter:

Direktionsansvarlig for indsatsområdet forskning

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan, SUND

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, SUND Dekansekretariat.

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk