AAU logo

FLOW

GLOBAL FLOWS OF MIGRANTS AND THEIR IMPACT ON NORTH EUROPEAN WELFARE STATES (FLOW)

Forskningstema

Danmark og fremtidens globale strømninger.

resumé

FLOW adresserer problemstillinger, der er beskrevet under temaet ”Danmark og fremtidens globale strømninger”. 

Formålet er at bidrage med systematiske og tværfaglige analyser af

1) fremtidens migrationsstrømme, særligt konsekvenserne af klimaændringerne

2) indvandringens påvirkning af udbyggede nordeuropæiske velfærdsstater og

3) muligheder for at forbedre både den socioøkonomiske og sociokulturelle integration af indvandrere.

FLOW’s mission er at levere grundforskning om migrationsstrømme og deres konsekvenser og levere anvendelsesorienteret forskning om, hvordan den socioøkonomiske og sociokulturelle integration af indvandrere kan forbedres i udbyggede velfærdsstater.

De forskellige parter i FLOW vil belyse konsekvenser for samfundsøkonomien, den politiske opbakning til velfærdstaten og bredere mål for social sammenhængskraft; migrationens årsager og migranternes oplevelser og erfaringer med de nordeuropæiske samfund; fremtidige klimaforhold og forventende vandringsmønstre som følge heraf, samt udvikle et simulationsprogram for migrationsstrømme; migrationens konsekvenser for arbejdsmarkedet og betingelser for migranters integration på arbejdsmarkedet; historisk og etnografisk viden om uddannelsessystemets policystrategier ift. indvandring med henblik på forbedret policy og effektiv implementering lokalt.

Video

Se video af Christian Albrekt Larsens oplæg om FLOW (Oplæget er fra markeringsevent d. 4. december 2017). 

 

Projektansvarlig

Projektdeltagere

Tværvidenskabelige forskningsprojekter:

FLOW project description

Direktionsansvarlig for indsatsområdet forskning

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan, SUND

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH.

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk