AAU logo

Processen for udvælgelse af AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter

Indkaldelse til forslag til AAU's tværvidenskabelige forskningsprojekter 2017

Jf. AAU strategien 2016-2021 Viden for verden indsats 2.1 igangsættes 5 tværvidenskabelige forskningsprojekter til understøttelse af AAU’s mål om at fremme innovativt tværvidenskabeligt samarbejde.

I den forbindelse inviteres forskere fra AAU til at indsende interessetilkendegivelser til tværvidenskabelige forskningsprojekter inden for fem forskningsområder inspireret af Horizon 2020 og FORSK2025 .

For yderligere information se nedenstående opslag herunder udvælgelseskriterierne, finansieringen, selve ansøgningsprocessen og dens tidsfrister.

Download Skabelon til
komplet projektforslag
(fase 2)

(skabelon er tilpasset pr. 9. august 2017)

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål vedrørende indsatsen eller opslaget rettes henvendelse til Lasse Panny Pedersen, AC-fuldmægtig og projektleder for handleplanen for forskning 2016-2021 Viden for verden - E-mail:  lpp@adm.aau.dk; telefon: 9940 3503.

Ved spørgsmål vedrørende forskningstemaerne rettes henvendelse til den ansvarlige prodekan:

 • IKT som enabler af connected societies
  Torben Larsen, E-mail: prodekan-tech-forsk@aau.dk; telefon: 2020 6856 
   
 • Intelligent, bæredygtig og integreret energiudvikling og -forbrug
  Thorkild Ærø, E-mail: tka@sbi.aau.dk; telefon: 9940 2261
   
 • Borgernær og teknologiunderstøttet sundhed
  Ole Kæseler Andersen, E-mail: oka@hst.aau.dk; telefon: 9940 8816
   
 • Børn, unge og fremtidens uddannelse
  Anette Therkelsen; E-mail: hum-prodekan-forsk@aau.dk; telefon: 9940 9139
   
 • Danmark og fremtidens globale strømninger
  Søren Kristiansen, E-mail: samf-prodekan-forsk@aau.dk; telefon: 9940 9606

Ved spørgsmål vedrørende finansiering eller økonomi i projekterne rettes henvendelse til  Gitte Hartung, Budgetchef E-mail: gha@adm.aau.dk; telefon: 9940 7370

Tværvidenskabelige forskningsprojekter:

Workshops

Læs mere om workshops og overordnet program - klik her.
 

IKT som enabler af connected societies
19. april kl. 8.30-12.00
 

Danmark og fremtidens globale strømninger
21. april kl. 08.30-12.00
 

Intelligent, bæredygtig og integreret energiudvikling og -forbrug
24. april kl. 8.30-12.00

 
Borgernær og teknologiunderstøttet sundhed
1. maj kl. 8.30-12.00


Børn, unge og fremtidens uddannelse
2. maj kl. 12.30-16.00

TVÆRFAKULTÆRT BEDØMMELSESUDVALG

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH.​