AAU logo

Identitet, kultur og kommunikation

VISION FOR IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION

Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter. Alle medarbejdere er dedikeret til at skabe viden til gavn for vores studerende og det omgivende samfund.

Vores samspil og relationer er baseret på åbenhed, inddragelse, gensidig respekt, professionalisme og kvalitet på tværs af fagligheder, videnskabelige og administrative funktioner, campusser og ledelsesmæssige niveauer.

Vi vil styrke AAU’s kultur og identitet som et universitet, der er engageret i samarbejdet med det omgivende samfund.

Ambitionen er, at AAU’s kommunikationsaktiviteter fremmer den kulturelle samhørighed på tværs af universitetets organisatoriske og geografiske enheder og tydeliggør AAU’s kvaliteter overfor os selv og omverdenen.

Kommunikationen skal bygge videre på og understøtte universitetets fire særkender: Problemorientering, samarbejde,  engagement og forandring.

Indsats for indentitet, kultur og kommunikation

10.1

Der opstilles rammer for et projekt, som skal styrke AAU’s identitet og sammenhængskraft og danne grundlag for universitetets kommunikationsaktiviteter. Det skal stå tydeligt for alle, hvad vi tror på, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde. Centralt i projektet er, at det tager udgangspunkt i AAU’s fire særkender.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet Identitet, kultur og kommunikation

Thorkild Ærø, direktør, SBi.

Sekrektær på indsatsen og projektleder: Bo Thygesen Andersen, kommunikationschef, AAU Kommunikation.

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk