Organisering

Organisering og ansvarsområder under implementeringen

Implementeringen af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 Viden for verden er organiseret og ledet af direktionen.

Rektor Per Michael Johansen er overordnet ansvarlig for strategiens implementering. Central projektleder på Viden for verden er Louise Bredgaard, strategimedarbejder ved Rektorsekretariatet.

For hvert indsatsområde er der udpeget et direktionsmedlem som ansvarlig for implementeringen.

Den direktionsansvarliges projektleder igangsætter og styrer implementeringsaktiviteter samt kommunikerer inden for indsatsområdet.

Indsatsområder, projektledere og direktionsansvarlige:

FORSKNING
Direktionsansvarlig: Lars Hvilsted Rasmussen, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, SUND Dekansekretariat

PROBLEMBASERET LÆRING
Direktionsansvarlig: Rasmus Antoft, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Projektleder: Kasper Strandvig, specialkonsulent, SAMF Dekansekretariat

UDDANNELSE
Direktionsansvarlig: Inger Askehave, prorektor for uddannelse
Projektleder: Lisa Krogh Christensen, specialkonsulent, Rektorsekretariatet

VIDENSAMARBEJDE
Direktionsansvarlig: Dorte Maarbjerg Stigaard, innovationsdirektør 
Projektleder: Marlene Kræmmer Sparre, projektleder, AAU Innovation

IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION 
Direktionsansvarlig: Thorkild Ærø, direktør, SBi
Projektleder: Bo Thygesen Andersen, kommunikationschef, AAU Kommunikation.

KOMPETENCE, ORGANISATION OG LEDELSE
Direktionsansvarlig: Henrik Halkier, dekan, Det Humanistiske Fakultet
Projektledere: Kaveh Shamshiri-Petersen, områdeleder, HR-afdelingen, samt Tine Corfitsen, specialkonsulent, HR Specialistcenter.

ADMINISTRATION OG SERVICE
Direktionsansvarlig: Antonino Castrone, universitetsdirektør
Projektleder: Louise Bredgaard, strategimedarbejder ved Rektorsekretariatet

INTERNATIONALISERING
Direktionsansvarlig: Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Projektledere: Morten Korsgaard, ENG Dekansekretariat

DIGITALISERING
Direktionsansvarlig: Henrik Pedersen, dekan, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Projektleder: Thomas Krumbak, Strategi- og proceschef, ITS

Projektorganisering

De direktionsansvarliges projektledere, strategiøkonomimedarbejder og strategikommunikator er samlet i en taskforce, der ledes af den centrale projektleder fra Rektorsekretariatet.

Taskforcen sikrer koordinering af strategiaktiviteterne samt ledelsesstøtte til direktion. Ud over projektlederne under de respektive indsatsområder, så er personerne i taskforcen:

Louise Bredgaard, som er central projektleder ved Rektorsekretariatet, koordinerer og støtter implementeringsaktiviteter i indsatsområderne, yder ledelsesstøtte til rektorat og direktion, og er bindeled til AAU Kommunikation og Økonomiafdelingen.

AAU Kommunikation rådgiver projektlederne og understøtter kommunikationen omkring aktiviteter, og står for den overordnede kommunikation om strategiarbejdet fra direktion og rektorat. Kontakt kommunikationschef Bo Thygesen Andersen.

Strategiøkonomimedarbejder Janne Sverd, fra Økonomiafdelingen, står for økonomistyringen ved indsatserne og er bindeled til fakulteternes og institutternes økonomicentre.

Monitorering af implementeringen

Direktionen monitorerer løbende implementeringen af Viden for verden.

De direktionsansvarlige for strategiens indsatsområder aflægger statusrapport til hinanden hver 4. måned, og drøfter fremdrift og resultater i forhold til de fælles forventninger og ambitioner for universitetets strategiske udvikling.

Undervejs sker en læring og der foretages eventuelle omprioriteringer, så både klogere veje til realisering af de strategiske ambitioner og skiftende vilkår i omverden afspejles i en rullende strategisk planlægningsproces, og giver inspiration og anbefalinger til den kommende strategiperiode med start fra 2022. 

Strategisekretariat