Vidensamarbejde

Vision for vidensamarbejde

AAU er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden i gensidigt forpligtende samarbejder.

Vi går gerne foran med nye løsninger eller bidrager til at optimere de eksisterende, og vores samarbejdsrelationer er fokuserede og særligt udvalgt.

Vidensamarbejde er et integreret element i forskning og uddannelse.

Indsatser og handleplan

9.1

Der skal udvikles en plan for understøttelse af universitetets samarbejde med det omgivende samfund. Planen skal fremme integration mellem uddannelse, forskning og vidensamarbejde, f.eks. gennem fysiske, organisatoriske og virtuelle samarbejdsplatforme.

Planen skal omfatte det organisatoriske/administrative set-up, et fokus på at kunne dokumentere effekten af vidensamarbejde og en øgning af den eksterne finansiering.

Se handleplan for 9.1 (pdf)


9.2

AAU’s iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere skal øges.

Der skal etableres et fleksibelt inkubatormiljø tilknyttet et program til understøttelse af bl.a. idégenerering, forretningsudvikling, prototyping, proof-of-concept-udvikling osv.

Se handleplan for 9.2 (pdf)


se resumé af handleplan for vidensamarbejde (pdf)

Direktionsansvarlig for indsatsområdet vidensamarbejde

Direktionssvarlig: Dorte Maarbjerg Stigaard, innovationsdirektør.

Projektleder: Morten Dahlgaard, chefkonsulent, AAU Innovation & Forskningsstøtte, SEA

Ved seneste allokering af midler til strategien er der formuleret tiltag for den strategiske indsats omkring tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub og AAU Proof of concept program.   

Se Handleplan for Science and Innovation Hub og AAU Proof of concept program (pdf).