AAU logo

Vidensamarbejde

Vision for vidensamarbejde

AAU er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden i gensidigt forpligtende samarbejder.

Vi går gerne foran med nye løsninger eller bidrager til at optimere de eksisterende, og vores samarbejdsrelationer er fokuserede og særligt udvalgt.

Vidensamarbejde er et integreret element i forskning og uddannelse.

Indsatser for vidensamarbejde

9.1

Der skal udvikles en plan for understøttelse af universitetets samarbejde med det omgivende samfund. Planen skal fremme integration mellem uddannelse, forskning og vidensamarbejde, f.eks. gennem fysiske, organisatoriske og virtuelle samarbejdsplatforme.

Planen skal omfatte det organisatoriske/administrative set-up, et fokus på at kunne dokumentere effekten af vidensamarbejde og en øgning af den eksterne finansiering.


9.2

AAU’s iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere skal øges.

Der skal etableres et fleksibelt inkubatormiljø tilknyttet et program til understøttelse af bl.a. idégenerering, forretningsudvikling, prototyping, proof-of-concept-udvikling osv.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet vidensamarbejde

Dorte Maarbjerg Stigaard, innovationsdirektør.

Projektleder: Marlene Kræmmer Sparre, projektleder, AAU Innovation.

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk