AAU logo

Administration og service

Vision for administration og service

AAU´s administrative processer og supportfunktioner bidrager til værdiskabelsen på universitetet ved at være proaktive, relevante, service- og løsningsorienterede samt knyttet til universitetets kerneaktiviteter.

Det er vores ambition, at den administrative opgavevaretagelse understøtter forankring og sikring af viden, kompetence og læring på tværs af universitetet. Gode løsninger ét sted kommer hele universitetet til gode.

Vi ønsker ligeledes at sikre, at de administrative processer og systemer er effektive, enkle og kendetegnet ved tydelige roller og ansvar.

Indsats for administration og service

12.1

Der udvikles en strategi for det administrative område. Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at den administrative opgavevaretagelse præcist understøtter universitetets ambitioner for kerneaktiviteterne.

Se Strategi for de administrative områder (pdf)

Direktionsansvarlig for indsatsområdet administration og service

Universitetsdirektør Antonino Castrone

Projektleder: Pernille Lykkegaard, specialkonsulent, Rektorsekretariatet.

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk