AAU logo

nyhed

AAU´s pædagogiske model styrkes yderligere

AAU´s pædagogiske model styrkes yderligere

Nu kommer der yderligere skub i udviklingen af AAU´s pædagogiske model. Som led i AAU’s strategi 2016-21 Viden for verden har Det Strategiske Uddannelsesråd endnu engang udvalgt projekter, som skal udvikle PBL-modellen. Projekterne er bredt funderet på næsten hele AAU.

Lagt online: 12.10.2017

INDSATSOMRÅDE: PBL

PBL på AAU skal udvikles gennem 12 nye projekter. De skal sammen deles om et budget på lidt over 2,2 mio. kr. Projekterne supplerer 23 andre projekter, som blev udvalgt i 2016.

De 12 nye projekter skal udforske, udfordre og udvikle AAU’s PBL-praksis yderligere, som det hedder i oplægget til udvælgelsen. Der er Det Strategiske Uddannelsesråd der i begyndelsen af oktober havde opgaven med at drøfte og vælge de nye projekter. Der var indsendt 30 ansøgninger til rådet.

Temaerne for de udvalgte projekter er: PBL og digitalisering, PBL og employability samt PBL og fastholdelse med fokus på første studieår. De fordeler sig med ansøgeransvarlige fra TECH, ENG, HUM, SAMF og Studieservice og til det kommende arbejde er der medarbejdere fra en lang række institutter, samtlige fakulteter samt studievejledningen og AAU IT Services. Dermed er de bredt funderet på næsten hele AAU.

Projekternes titler er:

 • Drop-out prediction from digital learning for retention (Ansøgeransvarlig: Hendrik Knoche)
 • En digital platform for studerendes opbygning af PBL-kompetencer (Ansøgeransvarlig: Hans Hüttel)
 • EPIC – Udvikling af Employability-pakke med PBL I Centrum (Ansøgeransvarlig: Henrik Riisgaard)
 • Intensive PBL-forløb som platform for employability (Ansøgeransvarlig: Annie Aarup Jensen)
 • Leaving the Ivory Tower: PBL, internships and employability for international studies students (Ansøgeransvarlig: Malayna Raftopoulos)
 • Learner-Centered Moodle Course Design: Design Factors, Differences in Perceptions, and Best Practices (Ansøgeransvarlig: Md. Saifuddin Khallid og gennemføres af Rikke Ørngreen)
 • P1 Plus - Sustainable Sydhavn (Ansøgeransvarlig: Helle Nedergaard Nielsen)
 • PBL 2.0 – Anvendelse af IKT redskaber (Ansøgeransvarlig: Rikke Holmsgaard)
 • PBL Kompetencer, Relationer og Employability: Udvikling af feedbackstrukturer til understøttelse af ansvar for egen læring i praksisorienterede projektforløb (Ansøgeransvarlig: Annette Rasmussen)
 • PBL og matematik: Hvordan kan PBL fungere på universitetets grundfag? (Ansøgeransvarlig: Bettina Dahl Søndergaard)
 • Peer-2-peer indsats for bedre gruppearbejde og studiestart - et supplerende tilbud til de decentrale studenterstudievejledere (Ansøgeransvarlig: Shaline Thedchanamoorthy
 • Undervisning og vejledning i studiekompetencer på tværs af uddannelser – Best Practice katalog (Ansøgeransvarlig: Pia Bøgelund)

I den kommende tid bliver projekterne præsenteret på www.strategi.aau.dk.

AAU’s strategi 2016-21 Viden for verden har fokus på videreudvikling af AAU’s PBL-praksis med afsæt i grundprincipperne for problem- og projektbaseret læring, så AAU fortsat imødekommer de studerendes og samfundets lærings- og kompetencemæssige behov.

Der lægges i strategien vægt på, at AAU løbende udforsker og udfordrer den kendte PBL-praksis og bidrager til dokumentation for viden om og effekten af PBL. Og det er altså det, der er hensigten med de nye projekter.

I slutningen af 2016 fik 23 PBL-udviklingsprojekter tildelt knap 4,2 millioner kroner til at videreudvikle PBL. Læs mere om dem her: http://www.strategi.aau.dk/PBL/PBL-udviklingsprojekter/ Med denne nye udvælgelse i 2017 er der nu 34 projekter på AAU, som led i strategiarbejdet har været, skal eller er i gang med at udvikle Aalborg Universitets læringsmodel ”problembaseret læring”.

Projekterne skal senest være gennemført med udgangen af 2018.

 

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk