nyhed

AAU styrker sin internationale profil

AAU styrker sin internationale profil

Som et led i arbejdet med de strategiske indsatser der understøtter AAU strategien ”Viden for verden”, satser AAU nu stort på en oprustning af universitetets internationale profil. Målet med indsatsen er at tiltrække internationale forskere såvel som at tilbyde professionel og systematiseret understøttelse i forbindelse med relocation, onboarding og retention.

Lagt online: 06.07.2017

INDSATSOMRÅDE: INTERNATIONALISERING

For at skabe handling bag ordene har direktionen besluttet at afsætte midler til to sideløbende indsatser – hhv. AAU Distinguished Professor Programme og International Staff Unit (ISU). Den første indsats retter sig mod selve rekrutteringen af internationale topforskere, mens den anden indsats skal sikre den administrative og strategiske understøttelse af hele processen – fra relocation til retention.

EXCELLENT FORSKNING OG PROFESSIONEL ADMINISTRATION

Med AAU Distinguished Professor Programme er hensigten at styrke forskningen på AAU og understøtte arbejdet med at hjemtage flere præstigefyldte bevillinger – både nationale og internationale. Derudover vil en stærk international position også kunne bidrage til at tiltrække de dygtigste studerende og samarbejdspartnere i fremtiden.

- For at kunne tiltrække internationale topprofiler, er det vigtigt, at vi som universitet kan tilbyde en attraktiv pakke til forskerne. Den skal omfatte stærke fagmiljøer, infrastruktur i verdensklasse og effektiv support. Men også hensynet til den nærmeste familie kan være afgørende for om den pågældende forsker kan se sig selv på AAU, siger Mogens Rysholt Poulsen, der er direktionsansvarlig for internationaliseringsindsatsen.

For at imødekomme de mange praktiske udfordringer der kan opstå, oprettes International Staff Unit med fem medarbejdere. Den nye enhed skal sikre, at der er et ”single-point-of-contact” for de internationale forskere, deres ægtefæller, men også for dekaner og institutter. ISU har et strategisk sigte og er baseret på et partner-princip. ISU skal desuden hjælpe med at besvare de mange spørgsmål, der melder sig, når en forsker fra udlandet kommer til AAU: Hvor skal jeg bo? Hvilke muligheder er der for min ægtefælle? Hvor kan mine børn gå i skole? Hvad med skat? Og ikke mindst hvordan bliver vi en del af den danske kultur?

Leder og tre nye medarbejdere til ISU rekrutteres i løbet af efteråret 2017, så de er klar til at sætte den nye enhed i søen først i det nye år.

AAU DISTINGUISHED PROFESSOR PROGRAMME

I disse dage fremsendes informationer om AAU Distinguished Professor Programme til dekanerne på AAU med henblik på at identificere internationale forskningsprofiler, der skal indstilles til programmet. Frem til 2021 skal hvert fakultet indstille 1-2 profiler til programmet hvert år. Procesessen vil fremadrettet være som følger:

Marts: Udsendelse af opslag til AAU dekaner
Marts – september: Intern proces på fakulteterne, hvor indstillingansvarlige udpeges og proces igangsættes.
1. oktober: Deadline for indstilling til dekan
Oktober: Endelig godkendelse og igangsætning af AAU Distinguished Professor Programme

KONTAKTPERSONER VEDR. AAU DISTINGUISHED PROFESSOR PROGRAMME

Spørgsmål vedrørende selve fakultetets indstillingsproces og økonomi rettes til eget dekansekretariat.

Spørgsmål om AAU Distinguished Professor Programme kan rettes til:

Jacob Glensvang, ENGINEERING dekansekretariat jag@adm.aau.dk
Lone Grøndahl Dalgaard, ENGINEERING dekansekretariat, lgk@adm.aau.dk

 

Strategisekretariat