nyhed

En sund workshop

En sund workshop

Hvad har forskerne på AAU brug for, når de skal indsamle, opbevare og analysere data? Hvilke digitale dilemmaer opstår, når de forsker? Hvad vil de gerne vide mere om? Det og mange andre spørgsmål har forskere ved SUND-fakultetet netop holdt workshop omkring.

Lagt online: 06.02.2019

INDSATSOMRÅDE: DIGITALISERINGSSTRATEGI

CLAAUDIA afholder i disse dage workshops om spørgsmål og ønsker til services inden for forskningsdata. I begyndelsen af februar 2019 var det SUND-forskere, som takkede ja tak til at høre mere og bidrage til at fortælle om netop deres behov.

Samlet konklusion er, at SUND-forskerne ser frem til at benytte sig af de nye samlede muligheder, som findes i CLAAUDIA-regi: konkrete platforme og redskaber til at håndtere forskningsdata effektivt, træning og guides omkring håndteringen, samt support og rådgivning omkring forskningsdata.

Et par reaktioner på dagen:

 

– VI HAR HELT SIKKERT BRUG FOR CLAAUDIA

– Som forskere har vi de samme udfordringer, uanset om vi, som I vores tilfælde, kommer fra Klinisk Institut eller HST. F.eks. har vi en udfordring i, hvordan vi håndterer store datamængder. Vi er alle i samme båd, fortæller Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Ole Kæseler Andersen pointerede videre, at alle forskere skal have bedre info – og bedre systematiseret info – hvilket vil gavne i alle hjørner af forskningens verden – og han mener, at det nu tegner til at ske med CLAAUDIA-projektet.

 

 

 

– DET ER SUPER VIGTIGT

– Forskningen skal støttes med de muligheder, som CLAAUDIA tilbyder. Der er blandt andet brug for meget tydelige og brugbare guides. Og bredden skal støttes med det brede setup, som er på vej. Og så handler det ikke kun om hardware, for support er faktisk det vigtigste, fremhæver Samuel Schmidt, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og også dagens vært for workshoppen for SUND. At være vært betyder, at han har stået for at formidle invitationen til workshoppen til sine kollegaer på SUND-fakultetet.

 

 

 

– IKKE SÅ LANG VEJ SOM FØR

– Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik har godt nok forskerløsninger, men de er for specifikke, fx skal vi bruge Windows og må ikke benytte Linux. Og når vi gerne vil dykke ned i receptdatabasen, så skal vi benytte de løsninger, siger Jan Brink Valentin, der arbejder med psykiatrisk forskning ved Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital. Han fortsætter: – Jeg kigger meget efter, om der kommer muligheder inden for kunstig intelligens for at arbejde med modeller, som lever op til kravene, men som også har kræfterne. Jeg tror, der er en lang vej – men efter i dag, så er den vej ikke så lang, som jeg før forestillede mig den.
 

 

mere på vej

Workshops i CLAAUDIA-regi køres fakultetsvis. Der har også kørt workshops på andre fakulteter og der er et par flere på vej. Der er gennemført workshops med forskere på Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG), Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF), Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

CLAAUDIA planlægger afholdelse af workshops for forskere på Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Campus København i februar/marts måneder.

Læs mere om CLAAUDIA på https://www.claaudia.aau.dk/

Projektet med CLAAUDIA sker som en udmøntning af Aalborg Universitets digitaliseringsstrategi inden for rammerne af AAU’s strategi 2016-21 Viden for verden.

Læs også: Forskere påvirker fremtidens digitale services for forskning på AAU

 

Strategisekretariat