AAU logo

nyhed

Forskningsprojekt skal bringe AAU i spidsen på PBL-området

Forskningsprojekt skal bringe AAU i spidsen på PBL-området

Direktionen har netop godkendt et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med PBL som omdrejningspunkt. Projektet skal bidrage med ny viden om PBL og gøre AAU førende på området.

Lagt online: 11.05.2017

INDSATSOMRÅDE: PBL

I løbet af de næste tre år skal førende forskere på tværs af AAU’s PBL-miljøer skabe ny viden om den pædagogiske læringsmodel. Det sker som et led i strategien Viden for verden, hvor seks tværvidenskabelige forskningsprojekter med forskellige temaer bliver sat i gang – ét af dem har PBL som omdrejningspunkt.

De fem andre tværvidenskabelige projekter bliver etableret i løbet af sommeren, mens projektet omhandlende PBL, som netop er blevet godkendt af direktionen, har kørt som en selvstændig proces.

LÆS OGSÅ: Fem vellykkede workshops om tværvidenskabelig forskning

- Projektet er godkendt, så nu skal økonomien på plads. Derfor er forskerne klar til at gå i gang allerede efter sommerferien. Projektperioden strækker sig over tre år, og der er afsat ni millioner kroner i alt. Det er et stort projekt, og vi vil arbejde på at gøre det endnu større og stærkere ved at søge midler hjem fra relevante fonde, forklarer dekan på SAMF, Rasmus Antoft.

Projektet skal skabe ny viden om PBL som læringsmodel og styrke AAU’s position nationalt såvel som internationalt inden for PBL-forskningen.

- Vi ønsker at have fokus på PBL, fordi vi mener, at modellen har stor værdi for de studerende, som får en række unikke kompetencer ved at arbejde på dén måde. Forskningsmæssigt har vi på AAU nogle meget stærke forskningsmiljøer, og projektet skal styrke vores position yderligere både nationalt og internationalt.  Derfor skal vi som universitet også ligge inde med den nyeste viden på området, siger Rasmus Antoft.

AAU’s PBL-miljøer bliver samlet

Der er flere PBL-forskningsmiljøer på AAU, og projektet med overskriften ”Future directions for PBL in a Digital Age” har samlet forskere fra alle miljøerne. Anette Kolmos fra UNESCO-centret for problembaseret læring er projektansvarlig. Ifølge Rasmus Antoft har det været essentielt for projektet, at forskningsmiljøerne arbejder sammen.

- PBL er fælles for alle fagområder på universitetet. Vi er bevidste om, at ingeniører, læger og sociologer arbejder forskelligt med PBL, og det er vigtigt for projektets output, at det ikke bliver fagspecifikt, men behandler PBL på tværs af fagområder, understreger Rasmus Antoft.

AAU satser i 2017 og i fremtiden stort på PBL. Der er allerede 23 PBL-udviklingsprojekter i gang, hvor ansatte, der på den ene eller anden måde arbejder med PBL i deres dagligdag, har fået bevillinger til at forsøge at løse eller undersøge det potentiale eller de udfordringer, de oplever. Det tværvidenskabelige projekt adskiller sig derfor fra de 23 udviklingsprojekter, fordi det er et forskningsprojekt, der skal bidrage til en mere generel PBL-anskuelse.

Læs mere om de 23 PBL-udviklingsprojekter

- Udviklingsprojekterne giver medarbejderne mulighed for at arbejde med udvikling af PBL på specifikke uddannelser. Målet med udviklingsprojekterne er at inspirere bredt på AAU til at udvikle uddannelserne. Det er meget sandsynligt, at de erfaringer, udviklingsprojekterne resulterer i, kan spille ind i det tværvidenskabelige forskningsprojekt og dermed skabe helt ny viden, fortæller Rasmus Antoft.

LÆS OGSÅ: PBL-projekt: Flere studerende på AAU skal arbejde designorienteret

En ny tidsalder for PBL

Forskningsprojektet ”Future directions for PBL in a Digital Age” skal forsøge at løfte PBL ind i den digitale tidsalder. Den unge generation er digitalt indfødt, og er hele tiden forbundet til digitalt udstyr. Derfor er det ifølge Rasmus Antoft nødvendigt at udvikle PBL, så modellen kan følge med samfundets forandringer.

- Når vi vender blikket mod udlandet, er der mange steder, hvor curriculum går i retning af mere projektarbejde i sammenhæng med digitale platforme for kurser, og hvor kurser kan vælges i forhold til projektet, forklarer projektansvarlig Anette Kolmos og fortsætter:

- Vi har måske en udfordring i at facilitere den enkelte studerendes refleksion over egne PBL-kompetencer, men der er også udfordringer i, at nye digitale systemer vil have indflydelse på fremtidens kompetenceudvikling.  Vi håber, projektet kan være med til at bære AAU’s PBL-model ind i en ny læringsæra, siger Anette Kolmos.

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk