nyhed

Internationale topforskere på vej til AAU

Internationale topforskere på vej til AAU

AAU har taget hul på at fremme internationaliseringen. Direktionen sat navne på de faglige områder, som AAU ønsker at udvikle gennem det nye Distinguished Professor Programme. Det sker som led i AAU’s strategi Viden for verden.

Lagt online: 30.11.2017

INDSATSOMRÅDE: INTERNATIONALISERING

Direktionen har diskuteret emner til de første internationale profiler, som skal tilknyttes AAU inden for rammerne af det nye Distinguished Professor Programme. Formålet med programmet er at rekruttere endnu flere internationale topforskere til AAU.

- Med indsatsen for at tiltrække stærke internationale forskere til AAU ønsker vi både at videreudvikle og supplere den styrke, som AAU har fået opbygget gennem de seneste år, siger Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og direktionsansvarlig for strategiens indsatsområde om internationalisering.

Der kan endnu ikke officielt sættes navne på de kommende professorer, da der foregår dialog med dem. Forventede startdatoer for tilknytning til AAU er for de flestes vedkommende engang i løbet af 2018. En enkelt kandidat vil muligvis allerede kunne tilknyttes inden udgangen af 2017.

Distinguished Professor Programme er et nyt initiativ, der er sat i gang i 2017. Det sker som et led i arbejdet med internationaliseringen under strategien Viden for verden. Under indsatsen satser AAU stort på en oprustning af universitetets internationale profil.

LÆS MERE: AAU STYRKER SIN INTERNATIONALE PROFIL

- AAUs internationale profil handler om mere end rankings, men vi må samtidig sande at vores internationale renommé har betydning for vores evne til at tiltrække midler og profiler fra udlandet. Derfor at det nødvendigt at fortsætte indsatsen for øget internationalisering på AAU, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Programmet kører frem til 2021, hvor hvert fakultet årligt indstiller internationale topforskere, som kan være interessante for AAU at rekruttere.

Ud over at tiltrække internationale forskere er målet også at tilbyde dem professionel og systematiseret understøttelse i forbindelse med deres flytning, integration og fastholdelse. Derfor har direktionen også prioriteret ressourcer til at understøtte internationaliseringen administrativt gennem oprettelsen af en International Staff Unit (ISU), der fra sit organisatoriske udgangspunkt i HR skal hjælpe forskere og institutter med de mange praktiske forhold der er i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere.

LÆS MERE OM VIDEN FOR VERDEN HER

Strategisekretariat