nyhed

Tværvidenskabelige forskningsprojekter udvalgt

Tværvidenskabelige forskningsprojekter udvalgt

Nu er der sat navn på de tværvidenskabelige forskningsprojekter, der over de næste tre år skal give bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer kan tackles. Projekterne er udvalgt af Direktionen tirsdag 31. oktober 2017 som led i realiseringen af AAU’s strategi Viden for verden. De er en af de større forskningsmæssige satsninger fra AAU betalt af egen lomme.

Lagt online: 01.11.2017

For English version, click here.

---

INDSATSOMRÅDE: FORSKNING

Direktionen peger på fem tværvidenskabelige forskningsprojekter. Projekterne betragtes som et skridt på vejen til international funding og succes.

Rektor Per Michael Johansen bemærkede under behandlingen, at Bedømmelsesudvalget overordnet vurderer, at der er stor kvalitet i alle ansøgningerne. De virker gennemarbejdede og adresserer hver især spændende og relevante problemstillinger.

Udvalgt efter grundig bedømmelse

De indsendte ansøgninger har gennemgået en faglig bedømmelse af et tværfakultært bedømmelsesudvalg bestående af en højt profileret professor fra hvert af AAU’s fem fakulteter.

­–­­ Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu sætter i gang i fem meget spændende forskningsprojekter på tværs af fakulteterne. Alle har høj kvalitet og vil være med til at nå endnu et af vores strategiske mål i Viden for verden, siger rektor Per Michael Johansen.

Rektor Per Michael Johansen.

Bedømmelsesudvalget har gennemført en særskilt bedømmelse og drøftelse af hver af ansøgningerne, hvor hvert projekt er blevet vurderet i forhold til konkrete vurderingskriterier, som fx, hvordan projektet adresserer store samfundsmæssige udfordringer og graden af tværvidenskabelighed. Og fem projekter markerer sig tydeligt som de bedst kvalificerede ansøgninger.

– Ros til bedømmelsesudvalget for at have været gode til at påtage sig opgaven med at repræsentere hele AAU og sætte sig ud over fakultetsskel, fremhæver Per Michael Johansen.

De udvalgte

De fem udvalgte AAU Tværvidenskabelige forskningsprojekter er:  

EXOTIC - Assistive Personal Robotics Platform with an EXOskeleton using the Tongue for Intelligent Control as a use case
Hovedansøger er Lotte N. S. Andreasen Stuijk, SUND. Der er fire andre projektdeltagere.
Forskningstema: Community based care and technology‐supported health
Involverede fakulteter er SUND, ENGINEERING, HUM, TECH.

interHUB - Intermittent energy - Integrating Households, Utilities and Buildings
Hovedansøger er Kirsten Gram‐Hanssen, ENGINEERING. Der er syv andre projektdeltagere.
Forskningstema: Intelligent, bæredygtig og integreret energiudvikling og –forbrug
Involverede fakulteter er ENGINEERING, HUM, TECH.

FLOW - Global flows of migrants and their impact on North European Welfare States
Hovedansøger er Christian Albrekt Larsen, SAMF. Der er otte andre projektdeltagere.
Forskningstema: Danmark og fremtidens globale strømninger
Involverede fakulteter er HUM, SAMF, TECH.

Community Drive: Teaching children and young people to transform cities through community and data-driven methods
Hovedansøger er Rikke Magnussen, HUM. Der er 13 andre projektdeltagere.
Forskningstema: Børn, unge og fremtidens uddannelse (IKT som enabler af connected societies).
Involverede fakulteter er ENGINEERING, HUM, TECH.

SECURE - Secure Estimation and Control Using Recursion and Encryption
Hovedansøger er Rafael Wisniewski, TECH. Der er seks andre projektdeltagere.
Forskningstema: ICT as an enabler of connected societies
Involverede fakulteter er ENGINEERING, HUM, TECH.

 

Hertil kommer et på året tidligere udvalgt projekt, PBL Future, som har PBL som omdrejningspunkt. PBL Future skal bidrage med ny viden om PBL og gøre AAU førende på området Læs nyheden, klik her.

Projekterne bliver i den kommende tid præsenteret på strategi.aau.dk. 

Alle projekter har fået direkte feedback, som de kan bruge til noget. Også dem, der har fået afslag. Nogle får fx anbefalinger til justeringer til et videre arbejde med at søge funding andre steder.

Betales af AAU

Etableringen af de fem projekter sker som led i indsats 2.1 i AAU-strategien Viden for verden.

Infoboks - Det tværfakultære bedømmelsesudvalg:
  • Birte Siim (formand), SAMF
  • Torsten Nygaard Kristensen, ENGINEERING
  • Christian Jantzen, HUM
  • Henrik Vorum, SUND
  • Henrik Lund, TECH

Økonomien er stykket sådan sammen, at 50% af finansieringen kommer fra den centrale strategipulje under AAU-strategien Viden for verden og 50% er medfinansiering fra fakulteterne. Den samlede bevilling bliver i alt 45 mio. DKK, hvilket svarer til 9 mio. DKK pr. forskningsprojekt.

Hvert forskningsprojekt involverer forskere fra minimum tre fakulteter og både repræsentanter fra HUM/SAMF og ENGINEERING/SUND/TECH.

Ansøgningsprocessen har været i flere faser, hvor alle interesserede i første omgang indsendte interessetilkendegivelse. Der kom 32 interessetilkendegivelser, hvor Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation udvalgte 10 forslag, som i anden fase indsendte udførlige ansøgninger.

Understøtter de strategiske mål

Etableringen af de fem projekter sker i realiseringen af AAU’s strategi om at udvikle styrkepositioner på de tværvidenskabelige hovedområder.

I hele Europa retter forsknings- og innovationsprogrammer sin opmærksomhed på tidens store samfundsmæssige problemer. Tværvidenskabelighed ses som en forudsætning for at tackle væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

– Målet med projekterne er, at AAU kommer med bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer tackles. Og at vi udvikler en tradition for tværvidenskabelighed. I sidste ende så er vi også opmærksomme på, at vi med projekterne planter vigtige frø for fremtidige bevillingsansøgninger nationalt og internationalt, siger Per Michael Johansen.

 

Læs mere om strategien på siden strategi.aau.dk

Læs mere om de tværvidenskabelige forskningsprojekters udvælgelseskriterier, finansiering, ansøgningsproces mm. i disse dokumenter:

Dansk: http://www.strategi.aau.dk/digitalAssets/290/290873_aau-tvaervidenskabelige-forskningsprojekter----opslag-final-31032017.pdf

English: http://www.strategi.aau.dk/digitalAssets/290/290874_aau-interdisciplinary-research-projects---call-final-31032017.pdf

 

Strategisekretariat