Strategiens tilblivelse

sådan er vi kommet frem til aau's strategi for 2016-2021

AAU's strategi 2016-2021 blev godkendt på universitetsbestyrelsens møde i oktober 2015. Strategien er blevet udarbejdet i løbet af 2015, og processen har været opdelt i fire faser, hvor både medarbejdere, studerende og andre ressourcepersoner undervejs er blevet inddraget.

Sideløbende med udarbejdelsen af strategien, har universitetets administrative ledergruppe arbejdet med formulering af en strategi for universitetets administrative område.

Læs mere om processen frem mod AAU's strategi "Viden for verden" nedenfor.

Strategiproces AAU-strategi 2016-21

AAU’s tidligere strategi udløb i 2015, og derfor er der udarbejdet en ny strategi for 2016-2021. Se oversigt over strategiprocessens fire faser:

Strategien blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. oktober 2015.
 

Strategiprocessens fire faser

Arbejdet med at definere AAU's strategi for 2016-2021 var opdelt i fire overordnede faser, som involverede forskellige grupper.

FASE 1: Retning og ramme

Juni 2014 – november 2014
Involverede: Bestyrelse og direktion
 

FASE 2: Input og bred involvering

December 2014 – marts 2015
Involverede: Direktionsansvarlige, medarbejdere, studerende og eksterne interessenter

Fra november 2014 til marts 1015 indhentede fem delprojektgrupper inspiration og input både internt og eksternt i organisationen. Grupperne ingangsatte analyser og kom med bud på visioner og idékataloger til udvikling af netop deres strategiske indsatsområde. De fem delprojektgrupper bestod af en direktionsansvarlig samt 5-7 medarbejdere fra alle dekan- og direktørområder. Projektdeltagerne var udpeget af direktionen ud fra deres faglighed og erfaringer og ikke som repræsentanter for deres område.

Læs mere om delprojekternes arbejde
 

FASE 3: strategiformulering og konsultationer

April 2015 – juni 2015
Involverede: Bestyrelse, direktion og ledelseslag


FASE 4: høring/FORBEREDE IMPLEMENTERING

August 2015 – oktober 2015
Involverede: Bestyrelse, direktion, medarbejdere, studerende, råd og nævn

Udkast til strategi blev sendt i høring 26. august 2015 med frist for høringssvar 22. september 2015.

Se strategiudkast og notat om høringssvar

Strategidokumentet blev godkendt af bestyrelsen 26. oktober 2015.

Direktionen nedsatte i september 2015 fem handleplansgrupper, der fik til opgave at omsætte de overordnede indsatser i strategien til konkrete handlingsplaner, der understøtter implementeringen af strategien. Direktionen ønskede, at dette arbejde var drevet af og dybt forankret i det samlede ledelsessystem, og derfor stod direktionsmedlemmerne selv i spidsen for handleplansgrupperne. Disse grupper var sammensat af 5-7 ledere på tværs af universitetet. Gruppernes handle- og implementeringsplaner blev principgodkendt af direktionen i november 2015 og endelig godkendt i februar 2016.                 

Læs mere om handleplansgruppernes arbejde

Strategisekretariat

Læs mere om formuleringen af AAU's strategi 2016-21