Strategihøring

Udkast til strategi i høring

Udkast til AAU's nye strategi for 2016-21 blev sendt i bred høring den 26. august 2015 med frist for høringssvar den 22. september 2015.

Læs strategiudkastet her

I høringsperioden blev strategiudkastet drøftet ved fakultetsvise dialogmøder med medarbejdere, råd og nævn samt studerende. I tillæg har direktionen modtaget 62 høringssvar. Responsen i høringsperioden har udgjort et væsentligt bidrag til det reviderede strategidokument.

Direktionens høringsnotat om udkast til AAU's nye strategi for 2016-21 redegør for de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar og for hvilke ændringer i strategien, de har givet anledning til.

Læs høringsnotatet her