Delprojektgrupperne (Fase 2)

Delprojektgrupperne (Fase 2)

Delprojektgruppen var nedsat i perioden november 2014 - marts 2015

De fem delprojektgrupper bestod af en direktionsansvarlig samt 5-7 medarbejdere fra alle dekan- og direktørområder. Projektdeltagerne var udpeget af direktionen ud fra deres faglighed og erfaringer og ikke som repræsentanter for deres område.

Delprojektgrupperne indhentede inspiration og input både internt og ekternt i organisationen, igangsatte analyser, og kom med bud på visioner og idékataloger til udvikling af netop deres strategiske indsatsområde.

 

Forskning med forskel: Temaer og fyrtårne

Direktionsansvarlig: dekan Eskild Holm Nielsen, TEKNAT
 

Forskning med forskel: Innovation og videndeling

Direktionsansvarlig: dekan Eskild Holm Nielsen, TEKNAT


PBL- Næste generation

Direktionsansvarlig: Inger Askehave, prorektor


Uddannelse med forskel

Direktionsansvarlig: Steffen Groth, SUND


Ét AAU og AAU-DNA

Direktionsansvarlig: Thorkild Ærø, SBi

Delprojektgrupper, november 2014 - marts 2015