Handleplansgrupperne (Fase 4)

Handleplansgrupperne (Fase 4)

Handleplansgrupperne er nedsat i perioden september 2015 - november 2015

Det er direktionens ønske, at arbejdet med at oversætte strategien til egentlige handle- og implementeringsplaner er drevet af og dybt forankret i det samlede ledelsessystem samt at alle ledere kender og forstår egen rolle i realiseringen af strategien, og er i stand til at kommunikere med og involvere egen del af organisationen i arbejdet.

Handleplansgrupperne har til opgave at omsætte de overordnede indsatser i strategien til mere konkrete handlingsplaner, som kan understøtte implementeringen af strategien i organisationen. Der bliver udarbejdet kommissorier til brug for gruppernes arbejde og der er tilknyttet en projektsekretær til hver af de fem handleplansgrupper. Grupperne har frist for indlevering tirsdag 10. november 2015 og alle handleplaner skal godkendes af direktionen.
 

Forskning

Direktionsansvarlig: Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, SUND
 

UDDANNELSE OG PBL

Direktionsansvarlige: Inger Askehave, Prorektor og Dekan Rasmus Antoft, SAMF
 

VIDENSAMARBEJDE

Direktionsansvarlig: Dekan Eskild Holm-Nielsen, TEKNAT
 

IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION

Direktionsansvarlig: Thorkild Ærø, SBI
 

KOMPETENCE, ORGANISATION OG LEDELSE

Direktionsansvarlig: Per Michael Johansen, Rektor


Læs nærmere om de enkelte handleplansgrupper og se medlemmerne nedenfor.