Aalborg Universitets strategi 2016-21

AAU VIL LØSE STORE SAMFUNDSMÆSSIGE PROBLEMER

HER ER DE 10 NYE AAU-TALENTER

 

INTERNATIONALE TOPFORSKERE TIL AAU

 

Viden for verden

AAU's strategi for perioden 2016-2021 Viden for verden beskriver universitetets mission, vision og indsatser indenfor forskning, problembaseret læring, uddannelse, vidensamarbejde og organisationen. Internationalisering er efter strategiens vedtagelse tilføjet som strategisk indsatsområde.

Der er udarbejdet handleplaner for alle strategiens indsatser, der beskriver hovedaktiviteter og ansvar for implementering. 

For hvert indsatsområde er der udpeget et direktionsmedlem som ansvarlig for implementeringen. De er hver især ansvarlige for at implementere de strategiske indsatser i et pågældende indsatsområde på tværs af hele organisationen, dvs. også på tværs af fakulteterne. Placering af tværgående direktionsansvar for indsatsområder erstatter ikke – men supplerer de enkelte direktionsmedlemmers dialog og opfølgning i eget område. 

Vision 2021

  • Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.
  • Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning.
  • Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
  • Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater.
  • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

Vi vil realisere vores vision ved at fokusere på 25 indsatser indenfor otte indsatsområder: Forskning, Problembaseret læring, Uddannelse, Vidensamarbejde, Kompetence, organisation og ledelse, Identitet, kultur og kommunikation, Internationalisering samt Administration og service.

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk