Aalborg Universitets strategi 2016-21

KOMMUNIKATION OM STRATEGIEN SKAL INTENSIVERES

AAU STYRKER SIN INTERNATIONALE PROFIL

Arkitekter fik informationer om AAU Science & Innovation Hub

Viden for verden

AAU's strategi for perioden 2016-2021, "Viden for verden", beskriver universitetets mission, vision og indsatser indenfor fem områder: Forskning, problembaseret læring, uddannelse, vidensamarbejde og organisationen. Strategien blev godkendt på universitetsbestyrelsens møde i oktober 2015.
 

                                                                      

                                   Dansk version                                                                  English version
 

Ønsker du trykte eksemplarer af strategien, kan du kontakte Pia Pedersen, AAU Kommunikation: ppe@adm.aau.dk

Vision 2021

  • Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.
  • Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning.
  • Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
  • Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater.
  • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.


Vi vil realisere vores vision ved at fokusere på 25 indsatser indenfor otte indsatsområder: Forskning, Problembaseret læring, Uddannelse, Vidensamarbejde, Kompetence, organisation og ledelse, Identitet, kultur og kommunikation, Internationalisering samt Administration og service.
 

Se handleplaner for indsatsområderne

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk